Libris förvärvsru­tin för bibliotek

Libris förvärvsrutin är ett automatiserat flöde för metadataförsörjning till ett lokalt bibliotekssystem.

Förvärvsrutinen kan användas av bibliotek som har tecknat överenskommelse med KB om att visa och underhålla sitt bestånd i Libris.

 • Genom Libris förvärvsrutin är det möjligt för biblioteken att få en katalogpost till sitt lokala system i samband med förvärv från de anslutna medieleverantörerna. Förvärvsrutinen är ett flöde för metadataförsörjning till de lokala bibliotekssystemen och ett komplement till det manuella katalogiseringsarbetet.

  KB sluter avtal med de medieleverantörer som är anslutna till Libris förvärvsrutin. Leverantören åtar sig att följa KB:s specifikationer.

  • KB tecknar avtal om katalogpostleverans med medieleverantör
  • Biblioteket beställer katalogpost i samband med förvärv
  • Metadata skickas till Libris
  • Om katalogpost finns i Libris läggs bibliotekets bestånd på denna, om post saknas skapas en preliminär post och bibliotekets bestånd läggs på den
  • Bibliografisk post och beståndspost förs över till den lokala katalogen enligt den exportmetod som biblioteket använder
  • Katalogposten uppgraderas vid behov i Libris, av det egna biblioteket eller av något annat bibliotek, och uppdateringarna förs på nytt över till den lokala katalogen

  Den kataloginformation som leverantören skickar matchas på ISBN och andra identifikationer innan den läses in i Libris.

  • om det redan finns en bibliografisk Librispost på godkänd nivå läggs bibliotekets bestånd på denna
  • om det redan finns en bibliografisk Librispost på preliminär nivå ersätts denna med den metadata som leverantören skickat
  • om matchande bibliografisk Librispost saknas skapas en ny post med bibliotekets bestånd

  Alla automatiska inläsningar följs upp av ett automatiskt e-postmeddelande till biblioteket.

 • Libris förvärvsrutin kan användas av de registrerande Librisbibliotek som har tecknat överenskommelse med KB om att visa och underhålla sitt bestånd i Libris. 

 • Följande medieleverantörer är för närvarande anslutna till Libris förvärvsrutin och erbjuder katalogposter (bibliografiska poster och beståndsposter) vid köp av en bok eller annat medium.

  Mångspråkigt material

  KB har även samarbete med ett antal leverantörer av mångspråkigt material som kan erbjuda bibliografiska poster utan tillhörande bestånd. De är för närvarande den thailändska leverantören Arn-Dee Partnership, den indiska DK Agencies Länk till annan webbplats., den ryska MIPP International Länk till annan webbplats. och den danska SBCI Länk till annan webbplats. (Statsbiblioteket. Bibliotekscenter for Integration).

 • Försäkra er om att ni är anslutna till Elibs plattform/modell. Anmäl via e-post till Libris kundservice.

  Ange följande uppgifter:

  • bibliotekets namn och Librissigel,
  • bibliotekets ServiceID [1] i Elibs plattform/modell

  De bibliotek som integrerar sina e-boksutlån på annat sätt än via eHub kan också skicka uppgift om sitt Elib-sajtnamn [2]. KB/Libris skickar välkomstbrev med bekräftelse när anslutningen är klar.

  Kommentarer:
  [1]. Ni hittar ert SeviceID genom att logga in på admin.elib.se. Gå in på fliken ”Bibliotek (ny)” och sedan menyn ”Inställningar”. Där finns ett fält som heter ServiceID och det består av fyra siffror. ID:et visas också i slutet av webbadressen när ni klickat in er på en meny sl=XXXX, där XXXX är ID:et.

  [2]. Elib-sajtnamn – t.ex malmo för Malmö stadsbibliotek – kan användas för att konstruera en länk till bibliotekets Elibsajt i er beståndspost.

Se även informationsfilmen om Libris förvärvsrutin:
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?