Användning av Libris API:er

Här redovisas de tillgängliga API:er som finns i Libris.

Med Libris API:er kan du integrera med Librisdata från och till din organisations lokala system. Du kan använda API:er för att både söka i, skriva in till och hämta data från Libris. API:erna fungerar via HTTP.

Observera att Libris API:er inte är versionerade. Detta innebär att de kan komma att ändras i framtiden.

Autentisering

De flesta API-anropen kräver autentisering. Autentiseringen sker genom Libris login Länk till annan webbplats. som är kopplat till ett personligt konto. Rättighetshanteringen sköts med hjälp av OAuth2 Länk till annan webbplats.. För att registrera en OAuth2-klient i Libris kontakta Libris kundservice.

Efter autentiseringen får användaren en så kallad token som ska följa med som en parameter för alla anrop som kräver autentisering. Om ett sådant anrop besvaras med ”401 Unauthorized“ så innebär det att rättigheter för att utföra uppgiften saknas eller är ogiltiga.

Det finns två olika nivåer av rättigheter:

  1. Nivå 1 för hantering av enbart beståndposter
  2. Nivå 2 för hantering av både bibliografiska poster och beståndsposter

1. API:er för läsa, skriva och söka

Libris API:er kan användas för att söka, läsa, skapa, uppdatera, hämta och radera poster via HTTP. Instruktioner för hur man använder API:erna finns dokumenterade på Libris XL GitHub Länk till annan webbplats..

2. API för export i MARC21

API för att hämta poster i MARC21-format. Detta API motsvarar batchexport och använder samma sorts exportprofil. Skillnaden är att genom att använda API:et kan hämtningarna göras i önskade intervall. Instruktioner för hur poster kan hämtas med detta API finns på Libris XL GitHub Länk till annan webbplats..

3. OAI-PMH

Genom att använda API-anrop mot OAI-PMH-server går det att hämta enstaka poster samt hela dataset som nationalbibliografin och svenska ämnesord, i olika format. Teknisk dokumentation på svenska finns i sin helhet på GitHub Länk till annan webbplats.. Läs mer om OAI-PMH Länk till annan webbplats..

4. API:ER MOT LIBRIS WEBBSÖK

5. BIBLIOTEKSDATABASENS API

Genom att använda ett API kan du hämta information om ett enskilt bibliotek eller listningar på samtliga bibliotek i Biblioteksdatabasen.    

Instruktioner för användning av Biblioteksdatabasens API Länk till annan webbplats..

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?