Libris Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Libris. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och vad KB vill uppnå.

Observera att de planerade aktiviteterna är preliminära. Ändrade prioriteringar kan påverka innehållet. Roadmapen uppdateras inför varje kvartal.

Planerade releaser

 • Mål

  Utveckla en första betaversion av en ny söktjänst som på sikt kan ersätta Libris webbsök.

  Aktiviteter

  • Ta fram en första betaversion med den mest grundläggande funktionaliteten till att börja med.

  Effekter

  • Utökade möjligheter att möta användarbehov över tid.
  • Ökad utvecklings- och förvaltningsbarhet.
  • Utökade möjligheter att hitta information genom länkade data.
  • Utökade möjligheter att skynda på övergången från MARC21 till format som stödjer länkade data (BIBFRAME).
  • Uppdatering av metadata i realtid.
  • Utökade möjligheter att möta lag- och säkerhetskrav.

  Målgrupp

  • Librisbibliotek
  • Slutanvändare
  • KB

  Senast justerad

  2023-12-05

 • Mål

  Förenklad kategorisering av material.

  Effektivisering av registervård.

  Aktiviteter

  • Minska komplexiteten i metadata genom att normalisera materialtyper.
  • Utveckla förbättrat stöd för massändringar i Libris-data.

  Effekter

  • Enklare att beskriva, söka och hitta material i tjänster med Libris-data.
  • Bättre och mer konsistent datakvalitet.
  • Utökade möjligheter att göra massändringar.

  Målgrupp

  • Katalogisatörer
  • Slutanvändare
  • Tjänster som använder sig av Libris-data
  • Systembibliotekarier

  Senast justerad

  2023-12-05

 • Mål

  Utöka dataflöden till och från Libris i BIBFRAME/KBV.

  Utökning av katalogisering med länkade verk till flera materialtyper.

  Aktiviteter

  • Skapa förutsättningar för dataöverföring till och från Libris i BIBFRAME/KBV i stället för MARC21.
  • Maskinell länkning av flera materialtyper och bättre stöd för katalogisering med länkade verk.

  Effekter

  • Bättre datakvalitet och kontroll över inkommande data i Libris.
  • Utökade möjligheter att skynda på övergången från MARC21 till format som stödjer länkade data (BIBFRAME).
  • Utökade möjligheter att hitta information genom länkade data.
  • Effektivisering av katalogisering genom att katalogisera verk endast en gång och återanvända verksbeskrivningen vid katalogisering av nya instanser.
  • Ökad förvaltningsbarhet.

  Målgrupp

  • E-pliktsleverantörer
  • Systemleverantörer
  • Librisbibliotek
  • KB
  • Katalogisatörer

  Senast justerad

  2023-12-05

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?