fullskärmsbild

Libris Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Libris. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och långsiktiga mål.

Observera att de planerade aktiviteterna och tidsangivelserna är preliminära. Ändrade prioriteringar kan påverka innehållet.

Långsiktiga mål

KB har bland andra följande långsiktiga mål för vidareutveckling av Libris:

 • Fortsätta det långsiktiga arbetet med att erbjuda åtkomst till Libris-data i form av RDF/BIBFRAME i stället för MARC21.
 • Förbättrade manuella och automatiserade arbetsflöden i Libris katalogiseringsverktyg.
 • Skapa bättre förutsättningar för en effektiv framtida utveckling.
 • Utnyttja Libris infrastruktur i slutanvändartjänster.

Pågående långsiktiga aktiviteter

För att möta de långsiktiga målen arbetar KB med följande Libris-aktiviteter:

 • Förbättra arbetsflöden för katalogisering.
 • Utökning från MARC21 till BIBFRAME som import/exportformat.
 • Utbrytning och länkning av verk från instans.
 • Utökad användning av länkade data i Libris katalogiseringsverktyg.
 • Förstudie för att modernisera slutanvändartjänsterna Libris webbsök och Libris fjärrlån.

Förbättrade eller nya funktionaliteter utifrån dessa aktiviteter lanseras allt eftersom utvecklingen pågår.

Roadmapen uppdateras en gång i månaden.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.28

  Mål

  Katalogisering med länkade verk.

  Förenklat arbetsflöde för katalogisering av icke-latinska skriftsystem.

  Aktiviteter

  • Arbetsflöde för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.
  • Utbrytning av verk från instans, steg 1.
  • Release utan nertid.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Automatiserade och effektivare arbetsflöden.
  • Mer konsekventa data.
 • Version

  Release 1.29

  Mål

  Katalogisering med länkade verk.

  Förbättrad form för sammansatta ämnesord.

  Aktiviteter

  • Implementera förbättrad form för sammansatta ämnesord, steg 1.
  • Utbrytning av verk från instans, steg 2.
  • Ny funktion för automatiserad notis om poständringar (cxz).
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Konsistent och enhetlig beskrivning av ämnesaspekter.
  • Automatiserade och effektivare arbetsflöden.
 • Version

  Release 1.30

  Mål

  Förbättrad form för agenter.

  Kvalitetssäkrade metadata.

  Aktiviteter

  • Mer konsekvent form för agenter, steg 1.
  • Implementera förbättrad form för sammansatta ämnesord, steg 2.
  • Kvalitetssäkring av inkommande data.
  • Förbättra dataflöde mellan långtidslagring och Libris.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet.
  • Mer konsekventa data.
 • Version

  Release 1.31

  Mål

  Förbättrad form för genre/form.

  Aktiviteter

  • Förbättrad form för genre/form.
  • Mer konsekvent form för agenter, steg 2.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Ökad datakvalitet.
  • Mer konsekventa data.
 • Version

  Release 1.32

  Mål

  Förbättrad form för ämnesord.

  Aktiviteter

  • Förbättrad form för ämnesord.
  • Förbättrad autentisering och användarhantering.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Konsistent och enhetlig beskrivning av ämnesord och relationer till andra vokabulärer.

*Preliminära datum

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?