Libris Roadmap

Här kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Libris. Roadmapen visar både planerade aktiviteter och långsiktiga mål.

Observera att de planerade aktiviteterna och tidsangivelserna är preliminära. Ändrade prioriteringar kan påverka innehållet.

Långsiktiga mål

KB har bland andra följande långsiktiga mål för vidareutveckling av Libris:

 • Fortsätta det långsiktiga arbetet med att erbjuda åtkomst till Librisdata i form av RDF/BIBFRAME i stället för MARC21.
 • Förbättrade manuella och automatiserade arbetsflöden i Libris katalogiseringsverktyg.
 • Skapa bättre förutsättningar för en effektiv framtida utveckling.
 • Utnyttja Libris infrastruktur i slutanvändartjänster.

Pågående långsiktiga aktiviteter

För att möta de långsiktiga målen arbetar KB med följande Libris-aktiviteter:

 • Förbättra arbetsflöden för katalogisering.
 • Utökning från MARC21 till BIBFRAME som import/exportformat.
 • Utbrytning och länkning av verk från instans.
 • Utökad användning av länkade data i Libris katalogiseringsverktyg.
 • Förstudie för att modernisera slutanvändartjänsterna Libris webbsök och Libris fjärrlån.

Förbättrade eller nya funktionaliteter utifrån dessa aktiviteter lanseras allt eftersom utvecklingen pågår.

Roadmapen uppdateras en gång i månaden.

Planerade releaser

 • Version

  Release 1.29

  Mål

  Förenklat arbetsflöde för katalogisering av icke-latinska skriftsystem.

  Aktiviteter

  • Automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Automatiserade och effektiva arbetsflöden.
 • Version

  Release 1.30

  Mål

  Förbättrad form för verkstitlar.

  Aktiviteter

  • Flytt av verkstitlar som förberedelse för katalogisering med länkade verk.
  • Bättre stöd för visning av olänkade entiteter i formuläret.
  • Buggrättningar.

  Effekter

  • Förutsättning för maskinell länkning av skönlitterära verk och katalogisering med länkade verk.
 • Version

  Release 1.31

  Mål

  Förbereda katalogisering med länkade verk.

  Aktiviteter

  • Förberedelser för katalogisering med länkade verk.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Förutsättning för maskinell länkning av skönlitterära verk och katalogisering med länkade verk.
 • Version

  Release 1.32

  Mål

  Katalogisering med länkade verk.

  Aktiviteter

  • Maskinell länkning av skönlitterära verk och bättre stöd för katalogisering med länkade verk.
  • Ny funktion för automatiserad notis om poständringar (cxz).
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Förbättrade och snabbare arbetsflöden.
 • Version

  Release 1.33

  Mål

  Förbättrade förutsättningar för framtida Libris sök och integrationer mot andra tjänster.

  Aktiviteter

  • Katalogisering med länkade verk.
  • Förbättrad form för genre/form.
  • Förbättrad provenienshantering.
  • Registervård, systemunderhåll, buggrättningar.

  Effekter

  • Förbättrade och snabbare arbetsflöden.
  • Bättre stöd för beskrivning av genre/form.

*Preliminär planering

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?