fullskärmsbild

Kontak­ta oss

Så här kommer du i kontakt med Kungliga biblioteket!

Information och lån
E-post: info@kb.se
Telefon: 010-709 30 30 (måndag–fredag 9.00–16.00)

Myndighet och registratur
kungl.biblioteket@kb.se
Telefon: 010-709 30 43 (måndag–fredag 9.30–11.30)

Växel: 010-709 30 00

Olika frågor och funktioner (a–ö)

Ställ en fråga