Filminspelning och fotografering

För att filma eller fotografera på KB till en publik produktion, krävs särskilt tillstånd.

Om du vill filma eller fotografera material ur samlingarna med syfte att sprida publikt, till exempel i en dokumentärfilm, behöver du fylla i en förfrågan i formuläret nedan. Vi kan inte garantera att din förfrågan går igenom. Flera faktorer spelar in, såsom materialets skick, tidpunkt och personalresurser.

Därför behöver du ansöka i god tid. Vid fotografering gäller minst tre veckors framförhållning och vid filmning två månader.

Tänk på

  • Mycket i KB:s samlingar är skyddat av upphovsrätten. Du måste själv kontrollera om det du vill fotografera eller filma är upphovsrättsligt skyddat och vilka bestämmelser som gäller. Läs mer om upphovsrätten.
  • Hur KB:s samlingar hanteras under inspelning och fotografering avgör KB:s personal. Vi avgör också om materialet är i sådant skick att det inte tar skada av en inspelning.
  • KB ska vara en lugn plats för studier och forskning. Därför behöver eventuell fotografering eller filmning ske utanför våra ordinarie öppettider.

Förfrågan om att filma eller fotografera på KB


Fyll i formuläret så noggrant som möjligt, det möjliggör en snabbare hantering av er förfrågan.

Är det en intervju? Klippbilder på material? etc.

Obs! De lampor som används får inte vara värmealstrande.Filma och fotografera material

För att fotografera material ur våra samlingar gäller särskilda regler.

Läs om regler för att fotografera material.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?