Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Filminspelning och fotografering

Det går bra att för privat bruk fotografera och filma i KB:s öppna lokaler om du följer vissa regler. Däremot krävs särskilt tillstånd om materialet ska användas publikt av ett produktionsbolag eller liknande.

Visa hänsyn

KB ska vara en lugn plats för studier och forskning. Blixt och stativ får därför inte användas. Av integritets- och säkerhetsskäl får du heller inte fotografera bibliotekets besökare. Du ansvarar själv för att fotografier inte sprids så att enskildas integritet kränks.

Massmedier och produktionsbolag

Massmedier och produktionsbolag kan efter överenskommelse få tillstånd att filma och fotografera i samlingarna och i KB:s lokaler. Personal från KB måste då närvara och vi fakturerar normalt tidsåtgången.

Inspelningen ska i så fall ha anknytning till KB, våra samlingar och användare. För generella biblioteksmiljöer hänvisar vi till universitetsbibliotek och folkbibliotek runt om i landet. KB:s läsesal är inte lämplig då den ger en föråldrad bild av bibliotek.

Mycket av KB:s material kan du beställa fram själv och gå igenom innan du ansöker om tillstånd. Läs om lån och hur olika slags beställningar går till.

Ansök om tillstånd minst två veckor i förväg i formuläret längst ner på sidan!

Villkor för fotografering och filmning

  • Mycket i KB:s samlingar är skyddat av upphovsrätten. Det innebär att du inte får fotografera eller filma och sprida materialet utan rättighetshavarens samtycke. Du måste själv kontrollera om det din beställning gäller är upphovsrättsligt skyddat och vilka bestämmelser som gäller. Om materialet är skyddat ska en förbindelse skrivas under med rättighetshavaren. Läs mer om upphovsrätten.

  • Hur KB:s samlingar hanteras under inspelning och fotografering avgör KB:s personal. Vi avgör också om materialet är i sådant skick att det inte tar skada av en inspelning.

  • KB:s låneregler för våra samlingar gäller även under filmning och fotografering.

  • Vid publicering/tillgängliggörande bör det framgå att bilder eller film visar objekt från KB, Kungliga biblioteket.

Avtal och kostnader

Ett avtal som omfattar syfte, avgifter och övriga överenskomna villkor upprättas efter att ansökan om tillstånd har skickats in. Avtalet ska undertecknas och skickas till KB innan fotografering eller filminspelning äger rum. Grundkostnaden är 2000 kr för första timmen och därefter 1000 kr per timme men priset kan variera beroende på uppdragets omfattning.

Ansök om tillstånd

Multiple selection


Fyll i formuläret så noggrant som möjligt, det möjliggör en snabbare hantering av er förfrågan.

Är det en intervju? Klippbilder på material? etc.


Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det fungerar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av kb.selänk till annan webbplats.

Frågor?

Kontakta Peter Axelsson, kommunikationsstrateg 
Telefon: 070-007 33 21
E-post: peter.axelsson@kb.se