fullskärmsbild

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

1 april 2020
KB har endast öppet för bokade besök för användare som behöver tillgång till våra samlingar. Syftet är att begränsa smittspridningen.
1 april 2020
KB is only open for those library users who book their visit in advance when they need access to our collections. In this way, KB wants to help reducing the risk of spreading the covid-19 infection.
4 mars 2020
Anja Dahlstedt och Linda Lindström tillträder under maj/juni som avdelningschefer på KB. De kommer att ansvara för KB:s avdelningar för fysiska samlingar respektive digitala samlingar.
18 februari 2020
Brukspatronen Carl Daniel Burén dokumenterade sin vardag under 35 år. Nu ger KB ut hans 3 400 sidor långa dagbok, som berättar om tiden kring sekelskiftet 1800.
28 januari 2020
Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska göras digitalt tillgänglig. Det är målet med en avsiktsförklaring som undertecknas av Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
10 januari 2020
Äntligen startar terminens upplaga av Berättelser från KB! Varannan onsdag kan du lyssna på en ny, spännande föreläsning.
20 december 2019
Kungliga biblioteket har av regeringen fått i uppdrag att inrätta och förvalta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.
14 november 2019
Regeringen låter en särskild utredare se över pliktlagstiftningen. Utgångspunkten är att anpassa lagarna till ett medielandskap i förändring.