fullskärmsbild

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

4 januari 2022
In order to reduce the risk of spreading covid-19, The National Library will adjust its opening hours from 10 January.
4 januari 2022
För att begränsa smittspridningen har KB förändrade öppettider från och med 10 januari.
20 december 2021
I augusti överlämnades betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur” till regeringen. Nu publicerar KB sitt remissvar på utredningen.
15 december 2021
KB har svarat på regeringens promemoria om vaccinbevis, som bland annat berör bibliotekens verksamhet. KB är positivt till att bibliotek lyfts fram som en samhällsviktig funktion där vaccinbevis inte ska användas.
9 december 2021
Du som använder KB:s datakällor för analyser, bearbetning och utveckling av nya tjänster: Nu är det ännu enklare att söka och ladda ner fritt tillgängligt material från tjänsten data.kb.se!
30 november 2021
Det svenska Unescorådet har nominerat Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och KB.
17 november 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av ytterligare en tidskrift: samhälls- och kulturtidskriften Moderna Tider som gavs ut under perioden 1990–2002.
28 oktober 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av två tidskrifter: Svensk kemisk tidskrift och den vetenskapliga vänsterorienterade publikationen Häften för kritiska studier.
Föregående Nästa