Ge en gåva

KB har inte möjlighet att ta emot gåvor spontant. Däremot är du välkommen att kontakta oss med en förfrågan via formuläret nedan!

Bra att veta när du ger en gåva

Läs mer om villkor kring gåvor och deponering av material på KB.

Har vi redan din gåva?

Gör gärna en sökning i våra tjänster Regina och Libris (för tryckt material) eller Svensk mediedatabas (SMDB, för ljud, rörlig bild och datorspel) för att kontrollera det.

Är din gåva i gott skick?

KB tar bara emot gåvor som är välbehållna eftersom de ska hålla för forskning under lång tid framöver.

KB har ingen skyldighet att ta emot gåvor

KB har ingen skyldighet att ta emot de gåvor som erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att, om inget annat har avtalats, även i efterhand sortera ut sådant som inte anses berika KB:s samlingar. Detsamma gäller om materialet är i för dåligt skick.

Äganderätt och upphovsrätt

En gåva eller donation innebär att äganderätten till materialet/dokumenten övergår till KB. KB förvarar och tillgängliggör materialet för forskning och studier i KB:s lokaler. Om inte annat avtalas mellan KB och upphovsrättsinnehavaren kvarstår alltid upphovsrätten hos upphovsrättsinnehavaren.

Vi deponerar i undantagsfall

I undantagsfall kan KB ta emot material för deponering under en begränsad tid. I så fall regleras deponitiden i ett donationsavtal. Materialet är tillgängligt för forskning och studier först när ägandet har övergått till KB.

Tillgång till gåvan

Efter att du har gett en gåva kan det dröja innan den är tillgänglig och syns i våra kataloger.

Det kan även finnas etiska eller juridiska skäl att begränsa tillgängligheten till särskilda dokument under en tid efter donationstillfället. Detta regleras i så fall i donationsavtalet.

Välkommen hit!

Du som har bidragit till KB:s samlingar är självklart alltid välkommen till biblioteket för att ta del av materialet.

Vill du ge en gåva till KB?

Vad vill du skänka?
Vad vill du skänka?


Äger du materialet? * (obligatorisk)
Äger du materialet?Typ av material (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ)
Typ av material (Det är möjligt att kryssa för flera alternativ)
Uppge till exempel titel, upphovsman, innehåll, årtal/tidsperiod, språk etc.
Har du en förteckning/lista över det du vill skänka, eller bilder på materialet? Bifoga det här. Om din förfrågan gäller elektroniskt material går det bra att bifoga en exempelfil.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?