fullskärmsbild

Skicka e-faktura till KB

Så här gör du om du vill skicka e-faktura till Kungliga biblioteket.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Kungliga biblioteket skicka oss en e-faktura.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Kungliga biblioteket, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

För er som kan e-fakturera idag

Om Peppol, VAN och direktintegration för Svefaktura.

Peppol

Vi tar helst emot fakturor via nätverket Peppol. Om ni inte redan fakturerar via Peppol behöver ni stämma av med leverantören av ert affärssystem (ekonomisystem, faktureringssystem) om det är förberett för kommunikation via Peppol-nätverket.

Saknar ert affärssystem stöd för Peppol finns flera lösningar på marknaden, se listan över operatörer Länk till annan webbplats..

Kungliga bibliotekets PEPPOL-ID är 0007:2021001710.

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via Peppol kan ni skicka fakturor via VAN-tjänst. Kungliga biblioteket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma
Commerce.

  • Format: SFTI Svefaktura
  • Partsidentitet: 2021001710 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1028

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Vissa operatörer använder GLN-nummer. KB:s GLN-nummer: 7340093212687.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta oss i så fall.

För er som inte kan e-fakturera idag

Med eller utan affärssystem.

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som Kungliga biblioteket kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Mer information om e-faktura

Kontakt

Åsa Nätterholm
Redovisningsekonom
ekonomi@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?