fullskärmsbild
Personal på KB hanterar material.  Foto: Per & Per Fotograf AB

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

På KB arbetar ca 330 personer med att samla in, bevara och tillgängliggöra både fysiska och digitala medier. Hos oss finns allt från bibliotekarier och informationsspecialister till jurister och UX-designers. Det finns även experter inom olika områden som konservering, statistik, programmering, digitalisering och ljudteknik.

Klassiskt möter modernt

KB som arbetsplats präglas av både det klassiska och moderna. Från bevarandet av flera hundra år gammalt material, till dagens digitala era där vi även samlar in och bevarar ljud, bild och text i digital form. Tanken är att inte bara vi, utan även kommande generationer ska kunna ta del av Sveriges kulturskatt. Stort fokus ligger därför på att utveckla moderna tjänster som ska fungera både idag och i framtiden.

Bandrobot för datalagring. Foto: Per & Per Fotograf AB

Med hjälp av bandrobotar som denna kan vi lagra stora mängder data.

Navet i bibliotekssverige

Som nationalbibliotek har vi även i uppdrag att främja samverkan och utveckling inom hela det allmänna biblitoteksväsendet. Det handlar om allt från att samla in statistik till att arbeta för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Mer nyfiken på KB?