Historik

Kungliga biblioteket har en lång historia. Från kungens bibliotek till att numera vara allas vårt nationalbibliotek.

Svartvitt fotografi av gammal pampig byggnad i en park.

Nedan har vi gjort ett par nedslag i KB:s 450-åriga historia. En mer fördjupad bild ger boken "Kungliga biblioteket i ord och bild" (2018). Den finns att köpa i bokhandeln eller på KB. Den går förstås även att låna på bibliotek. Dessutom kan du ladda ner den som pdf-bok via KB:s söktjänst Libris Länk till annan webbplats..

Dyalogus creaturarum moralizatus blir den första boken som trycks i Sverige. KB äger två exemplar. Boken är skriven på latin och innehåller sedelärande och moraliska fabler. Dessa religiösa dialoger mellan skapelsens olika varelser gav predikanterna ett bra underlag för folklig undervisning.

Boken trycktes i Sverige av boktryckare Johann Snell från Tyskland. Han hade sin tryckpress i Gråmunkeklostret på Gråmunkeholmen, dagens Riddarholmen. När den utkom 20 december 1483 var den redan en bästsäljare i Europa.

Fram till år 1500 trycktes 16 böcker i Sverige. Totalt i Europa trycktes cirka 40 000 böcker.

Gammal boksida med gotisk skrift. I mitten syns en drake med tungan utanför munnen.
Sveriges första tryckta bok
Gustav med söner
Johannes Bureus
Drottning Kristina
Djävulen ur Codex Gigas
Förordningen
Slottsbranden 1697
Stockholms slott
Klemming
KB i Humlegården svartvit
August Strindberg
KB utan flyglar
Valfrid Palmgren
Porträtt av Erik W Dahlgren
Inför flygelbygget 1926.
Resegrammofon
Roggeborgen
Xerox 1972
CD-skivor
Birgit Antonsson
Magasinen
KB:s annex
CD-rom spel
Ljudband
Astrid Lindgren
78-varvare
Filmarkivet
e-plikt
Äldre dagstidningar
Dag Hammarskjöld
Paragraf
BERT
Paragraf
Tryckfrihetsförordningen
Läs mer

Mer nyfiken på KB:s historia?

I "Kungliga biblioteket i ord och bild" får du följa med från 1500-talets kungliga boksamlingar, via censur och tryckfrihet, till dagens digitala landskap. Boken finns även som pdf.

Gå till boken
KB-historia

Jakten på de stulna böckerna

2004 upptäcktes det att flera böcker saknades från KB:s magasin. Numera pågår ett arbete för att få tillbaka de böcker som stals från KB av en dåvarande anställd.

Mer om de stulna böckerna
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?