Det här gör vi

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. Dessutom främjar vi utveckling och samverkan i den svenska bibliotekssektorn.

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet med uppdraget att bevara, tillgängliggöra och dokumentera sina samlingar. Vi samarbetar flitigt med andra bibliotek och organisationer. Det sker genom vårt uppdrag för bibliotekssamverkan, men även via olika projekt. Varje år tar vi dessutom fram Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Är du mer nyfiken på vårt uppdrag som myndighet? Läs om KB:s styrning och organisation.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?