fullskärmsbild

Evenemang

Här hittar du evenemang från Kungliga biblioteket.

Nyheten att FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommit i en flygkrasch utanför Ndola, natten till den 18 september 1961, chockade omvärlden. Men vad hände egentligen?
Bokmässan i Göteborg är i år en hybridmässa med bokförsäljning och studiosamtal på Svenska Mässan som direktsänds digitalt via Bokmässan Play. KB deltar med program på Forskartorget och Biblioteksscenen.
Bokförsäljningen i Sverige ökar, vilket till stor del beror på att allt fler strömmar ljudböcker via mobilen. Hur påverkas författare och läsare av utvecklingen?
Modernisten Axel Törneman var en av Sveriges mest kända konstnärer i sin samtid. Anita Theorell lyfter fram hans liv och verk i den första biografin om konstnären, Axel Törneman 1880-1925: pionjär i brytningstid (2021).
Hur har bilden av Göteborg och stadens invånare konstruerats på vita duken?
Utifrån tusentals artiklar i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas har Tobias Hübinette granskat den svenska pressens rapportering om frågor som rör ras och rasism.
Det tidiga 1900-talets postorderkataloger knöt samman lokalsamhällen med den framväxande moderna världen. Samtidigt speglar de sin tids vardagsliv och de föreställningar som präglade samhället.
Vad hade forna tiders resenärer för bild av den eviga staden? Hur rörde de sig där, med eller utan guidebokens hjälp?