Allmänna handlingar

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till funktionen för arkiv och registratur med din begäran.

Då KB är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras i KB:s ämbetsarkiv.

I arkivet finns handlingar från KB:s egen verksamhet från 1600-talet och framåt. Dessa kan läsas i KB:s specialläsesal. I specialläsesalen finns även en arkivförteckning som omfattar handlingar fram till 2012. Läs mer om specialläsesalen. 

Person bläddrar i stor gammal bok.

Rätt till anonymitet

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. KB får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Papperskopior och avgifter

Du har rätt att få del av handlingarna som papperskopior, men i många fall kan vi göra en digital kopia. I KB:s specialläsesal kan du ta del av handlingarna kostnadsfritt. Vill du hämta ut handlingarna hos KB eller få dem skickade per post så tar KB ut en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och därefter tillkommer 2 kr för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Redan publicerat material

Innan du kontaktar KB kan du kontrollera om det material du är intresserad av redan finns publicerat.

KB:s arkiv och system

Beskrivningen är en vägledning för dig som vill begära ut allmänna handlingar från KB. Den innehåller en förteckning över arkiven vi bevarar, och våra system där det finns allmänna handlingar.

Kontakt

För att få tillgång till allmänna handlingar samt hjälp att söka handlingar via diariet, kontakta arkiv och registratur:

E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Telefon: 010-709 30 43, varje vardag 9.30–11.30

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?