Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Allmänna handlingar

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling vid KB eller handlingar ur ämbetsarkivet, kan du vända dig direkt till registrator med din begäran.

Då KB är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos KB.

I arkivet finns handlingar från KB:s egen verksamhet från 1600-talet och framåt. Dessa kan läsas i KB:s specialläsesal. I specialläsesalen finns även en arkivförteckning som omfattar handlingar fram till 2012. Läs mer om specialläsesalen. 

Någon bläddrar i en stor och gammal bok Foto: Per & Per Fotograf AB

Rätt till anonymitet

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran. KB får efterfråga namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Papperskopior och avgifter

Du har rätt att få del av handlingarna som papperskopior, men i många fall kan vi göra en digital kopia. I KB:s specialläsesal kan du ta del av handlingarna kostnadsfritt. Vill du hämta ut handlingarna hos KB eller få dem skickade per post så tar KB ut en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och därefter tillkommer 2 kr för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Redan publicerat material

Innan du kontaktar KB kan du kontrollera om det material du är intresserad av redan finns publicerat.

KB:s årsredovisningar

Remissvar

Sveriges biblioteksstatistiklänk till annan webbplats

Kontakt

För att få tillgång till allmänna handlingar samt hjälp att söka handlingar via diariet, kontakta arkiv och registratur:

E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Telefon: 010-709 30 43, varje vardag 9.30–11.30

Framtagning: Varje vardag 11.00 och 14.00