Utvärderings­kriterier för avtal med ÖT-förlag


Vid nya avtal med helt öppet tillgängliga förlag följer Bibsamkonsortiet de här kriterierna.

  • Förlaget ska följa god publiceringspraktik och bör vara medlem i till exempel Open Access Scholarly Publishers Association(OASPA) och Committee on Publication Ethics (COPE)
  • Förlagets tidskrifter bör vara registrerade i Directory of Open Access Journals (DOAJ), gärna med DOAJ seal of approval, eller andra typer av auktoritetslistor med kvalitetskontroll
  • Artiklar bör publiceras med CC BY-licens
  • Arbetsflödet bör innebära förenklad administration för forskare och administratörer (bibliotekspersonal)
  • Avtalet bör innebära rabatt på publiceringsavgifter
  • Förlaget bör godkänna att avtalet publiceras öppet tillgängligt
  • Förlaget bör månadsvis och årsvis leverera information om kostnader både per organisation och hela konsortiet
  • Förlaget bör leverera användningsstatistik enligt COUNTER
  • Förlaget bör leverera publiceringsstatistik enligt ESACs rekommendationer
  • Förlaget bör leverera metadata till CrossRef
More information

Evaluation criteria (In English)

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?