fullskärmsbild

Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling.

Vi deltar framför allt i projekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade.

Mobiltelefon från unsplash.

Digi­tala kultur­arvsprojekt får ny webb­plats

Nu går det att följa Vetenskapsrådets satsning Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar (DIGARV) via en nystartad webbplats.

Nytt inom forskning

Kontakt
E-post: forskning@kb.se