fullskärmsbild

Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling.

Vi deltar framför allt i projekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade.

Kollage av delar ur KB:s audiovisuella samling

Forsk­ning för ökad till­gäng­lig­het till KB:s samling­ar får 8 miljo­ner

Ett projekt om utveckling och tillämpning av talteknologiska metoder på KB:s audiovisuella samlingar får medel av Riksbankens Jubileumsfond.

Nytt inom forskning

Kontakt
E-post: forskning@kb.se