Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling.

Bland annat deltar vi i projekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade.

Illustration av sammanlänkade datamängder.

KB star­tar labb för data­driven forsk­ning

KB inrättar en laboratoriemiljö för datadriven forskning, vilket är ett naturligt och nödvändigt steg för Sveriges nationalbibliotek.

Nytt inom forskning

Kontakt
E-post: forskning@kb.se