fullskärmsbild

Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom källmaterial och effektiv infrastruktur skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. En viktig funktion är vårt kraftfulla KB-labb för datadriven forskning.

KB deltar gärna i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Samlingarna omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av vårt laboratorium för datadriven forskning, KB-labb, blir materialet tillgängligt för forskare i strukturerad kvantitativ form.

Projekt om språkmodeller får forskningsmedel från Vinnova

KB beviljas forskningsmedel från innovations­myndigheten Vinnova för projektet ”SuperLim: en svensk testmängd för språk­modeller” (2020–2021).

Nytt inom forskning

Kontakt