Vanliga frågor om avtal

Här hittar du vanliga frågor och svar om Bibsamkonsortiets avtal.

 • Eftersom listan endast är till för Bibsamkonsortiets medlemmar finns det några formaliteter vid registreringen av nya medlemmar.

  Vi vill ha anmälningar om nya medlemmar till listan från bibliotekschefen eller från den som står som kontaktperson. Anledningen är att de som är ansvariga själva ska veta vem från den egna organisationen som är med på listan.

  Kontaktperson är den som är huvudansvarig för kommunikation med KB angående Bibsamavtalen.

  Hör av dig till bibsamkonsortiet@kb.se om du är intresserad av att gå med.

 • Om du är student eller forskare kontaktar du ditt bibliotek. Om du är bibliotekets kontaktperson vänder du dig till kundtjänst hos respektive leverantör. Skicka en kopia till ansvarig handläggare för det aktuella avtalet.

 • Ja, organisationen har ansvar för att endast auktoriserade användare har tillgång till e-resurserna, oavsett teknisk lösning.

 • Kontrollera villkor om tillgång efter uppsägning, så kallad ”Post-Termination Access”, i avtalsvillkoren (som du hittar på respektive avtals sida i ConsortiaManager).

  Tillgång efter uppsägning innebär normalt sett att deltagande organisation får fortsatt tillgång till det material som publicerats under avtalsperioden. Tillgång till materialet ges företrädelsevis online. I annat fall ges det via lämpligt medium enligt överenskommelse med leverantören.

 • Avtalen medger inte kommersiell användning. Många förlag hänvisar i stället till sin pay-per-view-service.

 • Varje deltagande organisation har fått en egen inloggning till ConsortiaManager. Där kan IP-adresserna ändras och då skickas uppdateringarna automatiskt ut till förlags- och leverantörskontakterna.

  Logga in i ConsortiaManager Länk till annan webbplats. (fungerar bäst i webbläsaren Chrome)

 • Hör av dig per e-post till bibsamkonsortiet@kb.se

 • Avtalstexten är tillgänglig för de deltagande organisationernas kontaktpersoner. Det undertecknade avtalet publiceras på respektive produkts sida i ConsortiaManager Länk till annan webbplats..

 • Ja, inför varje årsskifte.

  För prisinformation, se i första hand erbjudandet för respektive avtal. Om preliminära prisuppgifter för din organisation inte framgår av erbjudandet vänligen kontakta ansvarig handläggare.

  Intresserade organisationer bör höra av sig senast vid höstterminens start.

  Svarsfrist för löpande avtal

  Tidskrifter – 15 oktober
  Databaser – 15 november

 • Fleråriga avtal har i regel en klausul som ger deltagande organisationer möjlighet att gå ur avtalet inför varje årsskifte. Organisationer som vill gå ur löpande avtal måste anmäla detta via formulär för avhopp för respektive avtal innan angiven svarsfrist.

  Det är mycket viktigt att tidsfristen för avhopp respekteras!

  Löpande avtal finns publicerade i ConsortiaManager Länk till annan webbplats..
  Där finns priser och möjlighet att hoppa på, hoppa av eller ändra tillval i ett avtal.

  Svarsfrist för löpande avtal

  Tidskrifter – 15 oktober
  Databaser – 15 november

 • Det finns ingen standardiserad prismodell. Priset per organisation baseras på olika parametrar, till exempel antal heltidsstudenter/personal, tidigare prenumerationer och publicerade artiklar.

  Kontakta respektive handläggare för att få prisuppgift för ett visst avtal.

 • Årsrapporter över användning respektive publicerade artiklar per avtal är tillgängligt för de deltagande organisationernas kontaktpersoner i ConsortiaManager.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?