Använd­nings­sta­tistik för e-resurser

Här hittar du information om hur din organisation får fram användningsstatistik för e-resurser.

Counter Code of Practice Länk till annan webbplats. är en internationell standard för användningsstatistik för e-resurser. Den innebär att förlagen måste leverera användningsstatistik enligt standarden Counter 5 från och med januari 2019.

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer rapporterar varje år in användningen av e-resurser till Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här kan du läsa mer om vad den nya standarden innebär för inrapporteringen.

KB sammanställer årligen användningsstatistiken för Bibsamkonsortiets avtal och publicerar den i Consortia Manager. Där kan varje deltagande organisation se sin användning för respektive avtal.

 • Den stora skillnaden mellan standarderna är att Counter 5 introducerar ett mer detaljerat sätt att mäta användningsstatistik. Det innebär även färre men större rapporter.

  I Counter 4 skiljer man tidskriftsanvändningen mellan pdf och html. I Counter 5 motsvaras det av ”Total_item_requests”. Det är alltså det totala antalet gånger en artikel har blivit nedladdad eller visad.

  På sikt kommer Counter 5 att ersätta Counter 4 helt och hållet, men under en övergångsperiod kan båda standarderna förekomma parallellt. De tekniska kraven är nu striktare än tidigare. Därför har inte alla förlag gått över än.

  Introduktion till Counter 5

 • För att underlätta inrapporteringen av användningsstatistik för den officiella biblioteksstatistiken finns ett Exceldokument där man kan se till vilken kategori en viss resurs räknas.

  Licensierade e-tidskrifter, seriella publikationer och periodika (antal nedladdningar)

  Fram till 2021 har först måtten ”Full Text Requests” (Counter 4) och därefter dess motsvarighet ”Total Item Requests” (Counter 5) rekommenderats för inrapportering till den officiella biblioteksstatistiken.

  Counter 5 innehåller ett nytt mått på användning, Unique Item Requests, som inte finns i Counter 4.

  Till skillnad från de tidigare rekommenderade måtten, exkluderar ”Unique Item Requests” dubbelanvändning. Då samma användare visar en artikel i html-version och laddar ner artikeln som pdf registreras detta som en unik användning, medan det registreras som två användningar med ”Full Text Requests” (Counter 4) och ”Total Item Requests” (Counter 5).

  De flesta förlag har nu gått över till Counter 5.

  Från 2022 rekommenderas därför följande, trots att det innebär minskad jämförbarhet med tidigare år i och med att det ger lägre siffror än tidigare.

  Följande rekommenderas för tidskrifter:

  Det som bör inrapporteras till den officiella biblioteksstatistiken är siffran för ”Unique Item Requests” från rapporten TR_J1 i Counter 5.

  I de fall det inte finns Counter 5-rapporter används Counter 4. Det som då bör inrapporteras är siffran i rapporten JR1 och att man från det drar bort användningen i JR1GOA och JR1a (i den mån JR1a finns). Detta ger alltså högre siffror än ”Unique Item Requests” (Counter 5), men antalet förlag som inte gått över till Counter 5 litet.

  Licensierade e-böcker, monografier (antal nedladdade sektioner)

  Det som bör inrapporteras till den officiella biblioteksstatistiken är siffran för ”Unique Item Requests” från rapporten TR_B3 i Counter 5. Filtrera på Access_Type: Controlled.

  I de fall det inte finns Counter 5-rapporter används Counter 4. Det som då bör inrapporteras är siffran i rapporten BR2. Detta ger alltså högre siffror än ”Unique Item Requests” (Counter 5), men antalet förlag som inte gått över till Counter 5 bör vara väldigt litet.

  Licensierade databaser

  I Counter 5 är det antal sökningar i rapporten DR_D1 som rapporteras till officiella biblioteksstatistiken. Antal sökningar omfattar s k ”Searches Automated”, Searches Federated” och ”Searches Regular".

 • Till hjälp har vi tagit fram en enkel instruktion till hur man kan använda tabellformatet i Excel för att summera delar av en Counter 5-rapport. Det finns också en film om hur man arbetar med Counter 5.

  Det handlar dels hur man summerar, precis som i pdf-filen, och dels är det en enkel presentation av hur man kan använda pivottabeller för att enklare skapa sammanställningar av användningsstatistiken som förlagen levererar i Counter 5-rapporterna.

 • Varje enskild organisation ansvarar själv för att rapportera in användningsstatistik för lokala avtal till den officiella biblioteksstatistiken.

 • På Project Counters webbplats finns en lista på förlag och databasleverantörer som tillhandahåller Counter-rapporter Länk till annan webbplats.. Klicka på respektive namn för att se vilka rapporter de levererar.

 • Enligt villkoren i Bibsamavtalen ska förlagen tillhandahålla användningsstatistik enligt Counter 5. Alla förlag har dock inte implementerat det än.

  En del förlag tillhandahåller fortfarande statistik enligt Counter 4. Det förekommer även att ett förlag inte har någon Counter-statistik alls.

  I båda dessa fall är man hänvisad till den statistik förlaget kan leverera.

 • Det finns en e-postlista för frågor kring e-resursadministration:
  E-RESURS-ADMIN@LISTSERV.KB.SE.
  Här finns information om hur du anmäler dig till listan.

  I Facebook-gruppen ”Statistik på akademiska bibliotek” Länk till annan webbplats. kan man med fördel diskutera och hjälpa varandra.

  Kontaktuppgifter, KB

  För frågor om användningsstatistik:
  Karl Isaksson
  fornamn.efternamn@kb.se

  För frågor om Sveriges officiella biblioteksstatistik:
  Cecilia Ranemo
  fornamn.efternamn@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?