fullskärmsbild

Så fungerar Bibsamkonsortiet

Här hittar du grundläggande information om Bibsamkonsortiet och hur ansökan om att delta går till.

Det här är Bibsamkonsortiet

Organisationer som är statliga myndigheter eller statligt ägda forskningsinstitut är välkomna att skicka in en intresseansökan om att delta i Bibsamkonsortiet.

Bibsamkonsortiets förväntningar på deltagande organisationer

Deltagande organisationer förväntas:

  • läsa avtalen, följa och informera om avtalsvillkoren
  • vara leverantören behjälplig om missbruk upptäcks
  • respektera svarsfrister
  • informera om betydande organisatoriska förändringar (till exempel sammanslagningar)
  • informera om betydande budgetnedskärningar
  • delta i testperioder
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?