Så fungerar Bibsamkonsortiet

Här hittar du grundläggande information om Bibsamkonsortiet och hur ansökan om att delta går till.

Det här är Bibsamkonsortiet

Organisationer som:

  • är statliga myndigheter; eller
  • statligt ägda forskningsinstitut

är välkomna att skicka in en intresseansökan om att delta i Bibsamkonsortiet.

Deltagande organisationer förväntas:

  • läsa avtalen, följa och informera om avtalsvillkoren
  • vara leverantören behjälplig om missbruk upptäcks
  • respektera svarsfrister
  • informera om betydande organisatoriska förändringar (till exempel sammanslagningar)
  • informera om betydande budgetnedskärningar
  • delta i testperioder
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?