Om öppen vetenskap

Öppen vetenskap syftar till att göra forskningen öppen, inkluderande och användbar. Med öppen tillgång till vetenskaplig information kan forskningens resultat och processer komma till nytta och användas av andra – både inom och utanför forskarsamhället.

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som inbegriper flera delar som syftar till att göra forskningen öppen och tillgänglig för fler, både inom forskarsamhället och utanför.

Öppen vetenskap innefattar bland annat:

  • Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – att vetenskapliga publikationer ska vara tillgängliga och återanvändbara för alla
  • Öppna tillgång till forskningsdata – att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt och återanvändbart för alla
  • Öppna forskningsmetoder – att hela arbetsflödet inom forskningen beskrivs och tillgängliggörs
  • Öppna lärresurser – att utbildnings- och undervisningsmaterial fritt delas och återanvänds
  • Medborgarforskning – att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt eller olika delar av forskningsprocessen

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Detta innebär att identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. I arbetet kommer KB att inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet, liksom att ta till vara kunskap och erfarenheter hos lärosäten och andra berörda myndigheter och organisationer.

Att utveckla effektiva nationella riktlinjer är också en viktig rekommenderad åtgärd i Unescos rekommendation om öppen vetenskap från 2021, och var en av rekommendationerna i KB:s redovisning av sitt samordningsuppdrag från 2022 Länk till annan webbplats. om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

För att fördjupa och förankra uppdraget har KB inrättat en referensgrupp för att inhämta kunskap och erfarenheter samt vara ett stöd i formulerandet av riktlinjerna. Mer information om referensgruppens ledamöter hittar du här Länk till annan webbplats..

Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Var med och utveckla riktlinjerna

Nu finns möjlighet att ge synpunkter och kommentarer på förslaget till nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?