Librissystemen

Det ingår ett flertal system i Libris. Här finns alla system listade.

Libris webbsök

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på cirka 600 svenska bibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material med mera.

Libris innehåller även deldatabaser Länk till annan webbplats. inom olika områden: nationalbibliografiska, ämnesorienterade, lokala/regionala med mera.

Gå till Libris webbsök Länk till annan webbplats.

Libris katalogisering

Libris katalogisering är Librissamarbetets katalogiseringstjänst där Kungliga biblioteket (KB) är systemägare och systemleverantör. För att göra katalogiseringen så smidig som möjligt finns hjälp och stöd inbyggt i systemet.

Libris katalogisering utvecklas kontinuerligt vilket implementeras i löpande releaser och KB styr utveckling och förvaltning i samråd med användare för att säkra tjänsternas relevans över tid.

Gå till Libris katalogisering Länk till annan webbplats.

Libris katalogisering har även en testmiljö där du fritt kan öva på att katalogisera.

Gå till Libris katalogisering testmiljö Länk till annan webbplats.

Libris versionsinformation

Vid varje ny release publicerar KB information om förändringar i systemen. Ta del av versionsinformationen här (nyhetslistning) Länk till annan webbplats..

Andra källor

Andra källor är en samsökningstjänst för katalogisatörer som nås via Libris katalogisering. Med hjälp av tjänsten kan du söka direkt i ett antal nationalbiblioteks kataloger, eller i andra större och särskilt intressanta databaser. Du kan även söka i ett antal olika samlingar av databaser.

Läs mer om Andra källor

Gå till Libris katalogisering Länk till annan webbplats.

Biblioteksdatabasen

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster katalogisering, fjärrlån och låntagarbeställning. Här finns också uppgifter om de bibliotek som deltar i den nationella biblioteksstatistiken.

Läs mer om Biblioteksdatabasen

Gå till Biblioteksdatabasen Länk till annan webbplats.

Libris login

Libris Login ger behörighet att arbeta i Libris katalogiseringstjänst. Här administreras även användare, behörigheter och sigel av katalogiseringsansvariga.

Gå till Libris login Länk till annan webbplats.

Läs mer om att administrera konton

Libris fjärrlån

Mer än 600 svenska bibliotek lånar ut material via Libris fjärrlånerutin. Det är i första hand forskningsbibliotek men även regional biblioteksverksamhet, lånecentraler med flera. Cirka 50 bibliotek i Danmark, Finland och Norge redovisar sina tidskriftsbestånd i Libris.

Läs mer om Libris fjärrlån

Gå till Libris fjärrlån Länk till annan webbplats.

Libris uppsök

Libris uppsök är en söktjänst för svenska examensarbeten och studentuppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor.

De studentuppsatser och examensarbeten som ingår i databasen är elektroniskt publicerade i fulltext vid respektive lärosäte. Varje post har en länk till uppsatsen i fulltext.

Gå till Libris uppsök Länk till annan webbplats.

Vad gäller vid driftstörningar?
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?