Libris poli­cy för drif­t­av­brott

Vid driftavbrott informeras Librisbibliotek en vecka i förväg via Libris sändlistor och på Libris informationssidor på kb.se.

Kungliga biblioteket arbetar kontinuerligt med att utveckla infrastrukturen så att antalet driftavbrott kan minimeras. Ibland kan det dock vara nödvändigt med driftavbrott av olika anledningar, till exempel vid uppgraderingar av system eller migration av programvara eller hårdvara.

Planerade driftavbrott informeras till Librisbibliotek en vecka i förväg via Libris sändlistor och på Libris nyhetssida.

Driftavbrott kommuniceras via en tillfällig notis, synlig på samtliga sidor om Libris.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?