Att ansluta sig till Libris

Alla bibliotek kan bli del av Librissamarbetet, men för att ansluta sig behöver biblioteket uppfylla vissa krav. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur det går till att bli ett Librisregistrerande bibliotek.

Grundförutsättningar

För att bli ett Librisregistrerande bibliotek behöver följande grundförutsättningar vara uppfyllda:

  • Bibliotekets samlingar ska vara tillgängliga för allmänheten, antingen genom utlån, eller möjligheten att ta del av materialet på plats.
  • Biblioteket åtar sig att ha tillgång till personal med katalogiseringskompetens och att följa aktuella anvisningar för Libriskatalogisering.
  • Biblioteket ska hålla sitt bestånd aktuellt och kontinuerligt uppdatera och underhålla det i Libris.
Om er organisation/bibliotek uppfyller kriterierna ovan är ni välkomna att kontakta oss för mer information om anslutningen.

Så går det till

Anslutningsprocessen sker i dialog med KB. En överenskommelse mellan Kungliga biblioteket och det registrerande biblioteket ska undertecknas.

Libris biblioteksstöd svarar på frågor och guidar biblioteken vid anslutning och därefter. Våra tjänster är kostnadsfria och det är enbart utbildning i katalogisering som är avgiftsbelagd.

Anslutningsprocessen kan se olika ut. Biblioteket kan gå med enskilt eller tillsammans med andra bibliotek. Ibland samverkar flera bibliotek regionalt och har en gemensam katalog.

Det vanligaste är att det bibliotek som ansluter sig börjar med att registrera nyförvärv i Libris från och med anslutningsdatum. Senare kan det bli aktuellt att genom matchning komplettera Libris med befintliga samlingar.

Att ansluta sig med begränsat deltagande

För att kunna använda Libris förvärvsrutin kan skolbibliotek och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet med en avgränsad målgrupp ansluta till Libris med begränsat deltagande utan krav på att tillgängliggöra sitt bestånd, eller krav på katalogiseringskompetens. För skolbibliotek som deltar finns krav på att huvudmannen ska ha skolbibliotek bemannade minst 20 timmar i veckan. Kontakta oss för mer information om anslutningen.

Utbildning

För att få ansluta sig till Libris behöver ni gå kursen Grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen. Denna kurs är avgiftsbelagd och kurstillfällen annonseras på KB:s webbplats.

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?