Om Biblioteksdatabasen

Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställningar.

Viktigt att hålla informationen uppdaterad

Innehållet i Biblioteksdatabasen används även i Libris andra system. Det är därför viktigt att uppgifterna är aktuella. Det är bibliotekens ansvar att se till att informationen om det egna biblioteket är uppdaterad.

Olika ansvarsområden

Förutom de mer allmänna kontakt- och adressuppgifterna finns här ett antal ansvarsområden som till exempel katalogansvarig och driftansvarig. Den person som står som ansvarig för ett område läggs automatiskt till på våra sändlistor för respektive område.

Integration med lokal katalog

I Biblioteksdatabasen finns möjligheter att integrera den egna lokala katalogen med Libris webbsök och Libris Fjärrlån. Det går till exempel att länka till samma post i den lokala katalogen. Det går också att visa lånestatus, det vill säga att i Libris system visa upp om boken är utlånad eller inte. Här finns också möjlighet att göra inställningar för Lopac – Libris som lokal opac.

Biblioteksdatabasens API
Lånestatus
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?