Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Sändlistor

Här finns sändlistor för dig som är intresserad av Libris och katalogisering men även andra biblioteksfrågor.

Anmäl dig till en sändlista

 • Skicka e-post till listserv@listserv.kb.se från den e-postadress du vill anmäla till listan.
 • Lämna rubrikraden tom.
 • Som enda innehåll i brevet skriver du:
  subscribe listans namn fornamn efternamn
  Exempel: subscribe marc21kat-l Anna Andersson
 • Du ska då få ett automatiskt svar med en bekräftelse på din anmälan.

Cxz

För katalogisatörer vid Librisbibliotek. Här kan ni meddela varandra om ändringar i bibliografiska poster.

Läs mer om cxz!

E-resurs-admin

Riktar sig till alla som är intresserade av frågor kring e-resursadministration.

Libfolk

Lista för dig som är intresserad av folkbiblioteksfrågor som Dewey på folkbiblioteken, Libris för folkbibliotek med mera.

Marc21kat-l

Lista för allmänna meddelanden som rör katalogisering i Libris.

Läs mer om Marc21kat-l!

Mangkat

Nätverk för katalogisatörer av mångspråkigt material.

Diskutera problem, praxis, behov av tekniskt stöd med mera i samband med katalogisering av mångspråkigt material. Du behöver inte tillhöra ett Librisregistrerade bibliotek för att delta.

Librisinfo

Riktar sig till alla som önskar allmän information om Libris tjänster.

Swepub

Lista för alla som är intresserade av tjänsten Swepub, samt för de lärosäten och institutioner som levererar data till Swepub.

Så här avanmäler du dig

 • Skicka e-post från den adress du är anmäld till listserv@listserv.kb.se.
 • Lämna rubrikraden tom.
 • Som enda innehåll i brevet skriver du:
  unsubscribe listans namn
  Exempel: unsubscribe marc21kat-l
 • Inom ett par minuter ska du få ett svar från servern med en bekräftelse på din avanmälan.
Kontakt
Libris kundsevice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter och telefontider