fullskärmsbild

Automatisk gallring

Automatisk gallring är en funktion som innebär att poster gallras i Libris när de tas bort i det lokala systemet.

När alla exemplar för en specifik bibliografisk post tagits bort i det lokala systemet skickas ett anrop till Libris. Då tas beståndet för det aktuella biblioteket bort.

För att automatisk gallring ska fungera behöver systemleverantören integrera tjänsten i det lokala bibliotekssystemet. När detta är gjort fungerar tjänsten automatiskt och inga ytterligare anpassningar behövs från bibliotekens sida.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?