Automatisk gallring

Automatisk gallring är en funktion som innebär att poster gallras i Libris när de tas bort i det lokala systemet.

När alla exemplar för en specifik bibliografisk post tagits bort i det lokala systemet skickas ett anrop till Libris. Då tas beståndet för det aktuella biblioteket bort.

För att automatisk gallring ska fungera behöver systemleverantören integrera tjänsten i det lokala bibliotekssystemet. Det sker genom ett DELETE-anrop mot Libris REST API, vilket kräver autentisering. Ifall det lokala bibliotekssystemet inte sparar uppgifter om beståndspostens identifikator behöver detta först hämtas via ett annat anrop till samma API (funktionen /findhold). Läs mer på Libris XL:s Github Länk till annan webbplats..

Kontakta Libris kundservice för att uppgifterna som behövs för integreringen. När detta är gjort fungerar tjänsten automatiskt och inga ytterligare anpassningar behövs från bibliotekens sida.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?