Biblioteksdata­basens API

Via ett API går det att hämta information ur Biblioteksdatabasen. Du kan få information om ett enskilt bibliotek eller listningar på samtliga bibliotek.

All data som finns i databasen är tillgänglig via API:et. Data om kontaktuppgifter kräver dock att man skickar med en API-nyckel som extra header i anropet. Kontakta Libris kundservice om du behöver en API-nyckel.


A‌PI:ets URL är http://bibdb.libris.kb.se/api/lib Länk till annan webbplats. och accepterar följande parametrar:

Namn

Värden

Beskrivning

Sigel

Sigler för den/det bibliotek som visas.

Hämtar ett eller flera bibliotek med angiv(et/na) sig(el/ler).

ocode

Organisationskod för den samling sigler som ska visas.

Hämtar samtliga bibliotek inom en organisation.

dump

true

Listar samtliga bibliotek

updated

Datum enligt YYYY-MM-DD

Laddar samtliga bibliotek som uppdaterats sedan angivet datum.

start

Heltal

Börja listningen från denna position

n

Heltal

Visa max detta antal bibliotek i listningen. (Default 200)

level

full | brief

Avgör hur mycket information som ska visas per bibliotek. (Default full)


Vill man begränsa listan ytterligare kan man ange nyckelvärde-par som parametrar till frågan (se nedan).

Exempel

Information om ett särskilt bibliotek

Information om flera bibliotek

Information om samtliga bibliotek

Lista på uppdaterade bibliotek

Begränsa urval

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?