fullskärmsbild

Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som Kungliga biblioteket har tagit ställning till.

Regeringen skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Det betyder att berörda myndigheter och andra organisationer har möjlighet att komma med synpunkter. Dessa remissvar kan i sin tur komma att påverka hur förslagen slutligen utformas.

2019

19 juni 2019 | KB 1.2.1-2019-249

15 januari 2019 | KB 1.2.1-2019-6