Händer med vita handskar hanterar en Ipad och en gammal tavla.

Fysiskt bevarande

KB arbetar med både förebyggande och aktiva åtgärder för bevarande. Vårt fokus är att minimera slitage så att de fysiska samlingarna kan finnas kvar längre.

Grunden i KB:s arbete med bevarande är bra magasinering och god hantering av materialet. Våra insatser utgår alltid från en bedömning av sammanhanget. Förutsättningarna växlar i takt med att materialet åldras och utifrån hur efterfrågat det är.

KB:s samlingar är så stora att de omfattar många hyllmil av material. Det vore därför omöjligt att löpande utföra åtgärder för varje enskilt objekt. Aktiva åtgärder prioriteras istället efter behov. Exempelvis lagas en trasig bok först när en låntagare beställer fram den – och vikta hörn (som döljer text) planas ut först när ett objekt ska digitiseras. Störst skillnad gör vi dock genom vårt förebyggande arbete.

Bra miljö för samlingarna

KB:s förbyggande åtgärder består av flera delar, bland annat kontroll av temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet i magasinen samt rutiner för införsel av material. Tillsammans hjälper insatserna oss att skapa en bra miljö för samlingarna.

Hyllrader fyllda med VHS-kasetter.

Samlingarna påverkas av allt runt omkring dem, både nära och långt bort. Avgaser från trafiken, kapseln som föremålet förvaras i och hyllan där det står − allt påverkar nedbrytningsprocessen. Därför är även detaljer som val av kapslar och inredning viktiga åtgärder för bevarande.

KB arbetar också med förebyggande skadedjurskontroll och tillsynsronder av magasinen. Nya samlingar går alltid först genom vår karantänsprocess. Allt för att minimera säkerhetsrisker och undvika att samlingarna tar skada av insektsangrepp.

God hantering av materialet

Både personal och låntagare behöver hantera samlingarna på ett bra sätt. Den dagliga hanteringen har stor påverkan på ett föremåls livslängd. Därför är det viktigt att ha rena händer, bläddra försiktigt samt att bära och förflytta med omsorg. Många av KB:s besöksregler finns till för att skydda samlingarna. Anledningen till att man inte får ta med mat eller dryck är exempelvis för att det kan skada materialet.

Om du är nyfiken på att veta mer om hur samlingar åldras, finns en särskild sida som berättar om de tio nedbrytningsfaktorerna.

Skydd och digitisering

När ett föremål kommer till KB genomförs alltid en bedömning av hur det ska förvaras och hur det bäst skyddas under hanteringen. Hur känsligt är det? Hur efterfrågat är det? Föremål som inte lånas ut så ofta förvaras i en kapsel eller arkivbox medan en efterfrågad bok kan behöva bindas in. Material som är extra känsligt för hantering, eller som har en kort förväntad livslängd, digitiseras. Det blir på så vis tillgängligt för fler och under längre tid.

Ibland är vi tvungna att spärra ett material för framtagning. Det betyder att det är i ett för ömtåligt skick för att kunna lånas ut. Den sista läsningen sparas istället till en digitisering som många kan ta del av.

I takt med tiden

Digitalt bevarande

Precis som böcker och annat fysiskt material behöver det digitala vårdas för att klara tidens tand.

Läs mer om digitalt bevarande
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?