Digi­tisering

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av KB:s material. För lång tid framöver. Därför är digitisering av samlingarna en av våra viktigaste uppgifter.

En bok i en digitaliseringsapparat.

Genom att digitisera kan vi bevara samlingarnas innehåll även för kommande generationer. Det är dessutom en möjlighet att sprida materialet till fler redan idag. 

Skyddsvärt och efterfrågat

KB:s tryckta samlingar sträcker sig över nästan 19 hyllmil och växer för varje dag. Tyvärr har vi inte möjlighet att digitisera i samma takt. Därför prioriterar vi material som är ömtåligt och som är efterfrågat för studier eller forskning.

Hos oss finns dessutom så mycket musik, radio, tv och film att det skulle krävas runt 1000 år för att ta sig igenom allt. Vi digitiserar löpande det audiovisuella material vi enbart har i fysisk form. En viktig anledning är att det kommer bli svårt att spela upp i framtiden. Utrustningen försvinner snabbt från marknaden och gamla apparater är svåra att underhålla.

Tillgänglighet utanför KB

Vi strävar efter att så mycket som möjligt ska gå att ta del av även utanför KB:s lokaler. Något som däremot hindrar att vi släpper allt digitiserat material fritt är Dataskyddsförordningen och lagen om upphovsrätt. Vi kan därför endast fritt tillgängliggöra det som lagstiftningen medger.

Digitiserade massmedier

Våra dagstidningar är exempel på material som är både efterfrågat och känsligt för hantering. Tack vare omfattande insatser har KB idag en av världens största samlingar av digitiserade tidningar.

KB ligger även i framkant när det gäller public service-material i digital form. I samarbete med Sveriges Television har vi digitiserat i stort sett allt som sänts i Svt, Sveriges radio och Utbildningsradion.

Digitala kollektioner

Utforska våra digitala utställningar

I våra digitala kollektioner har vi fört samman objekt från våra samlingar utifrån olika teman. Kollektionerna visar ett urval av allt det material som KB digitiserats genom åren.

Gå till digitala kollektioner
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?