Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Insamling

KB:s samlingar växer ständigt, med hjälp av både organisationer och privatpersoner. Tillsammans ser vi till att Sveriges kulturarv sparas för framtiden.

Hyllrader med tv-band i KB:s magasin under Karlavägen i Stockholm. Foto: Per & Per Fotograf AB

Pliktleveranser bygger upp samlingarna

Ända sedan år 1661 har KB samlat in allt som trycks i Sverige. Då stiftades den första lagen om pliktleveranser. Numera gäller lagen även ljud, rörlig bild och datorspel. Dessutom finns ytterligare en lag som hjälper KB att samla in elektroniskt utgivet material.

Lagarna innebär att KB har rätt att få in så kallade pliktexemplar av allt som ges ut i Sverige. De som ska pliktleverera är svenska tryckerier, utgivare, producenter och distributörer.

Gåvor fyllor luckor och berikar

Även om vi får in mycket material som pliktleverans är gåvor viktiga för KB:s insamling. Gåvorna hjälper oss att fylla luckor från uteblivna pliktleveranser, men också att samla in helt okända guldkorn. Alla som vill är välkomna att bidra till våra samlingar.

Medarbetare från KB håller i tidningshög framför dokumenthylla Foto: Per & Per Fotograf AB

Vi köper in utländskt material

KB har en begränsad budget för inköp. I första hand köper vi in utländskt material med svensk anknytning ("Suecana") och utländsk litteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. Det materialet omfattas inte av lagen om pliktexemplar.