Mål och färdplan

KB har omsatt sitt uppdrag från instruktion, regleringsbrev med mera genom att formulera en färdplan.

Färdplanen visar en gemensam riktning för verksamheten och dess övergripande prioriteringar. Den är en utgångspunkt för löpande uppföljning, prioritering och planering av verksamheten.

Här finns en kortfattad beskrivning av vad som ingår i KB:s färdplan. För att ta del av hela – ladda ner den från sidans relaterade dokument!

Färdplanens innehåll

 • KB:s verksamhetsområden
 • KB:s verksamhetsmål
 • Löpande verksamhet
 • Förflyttningsområden
 • Regeringsuppdrag
 • Tidsavgränsade uppdrag som är prioriterade 2023
 • Externfinansierade projekt

KB:s verksamhetsområden

KB har tre verksamhetsområden i enlighet med instruktionen:

 • Nationalbibliotekets samlingar - här ingår målområdena Samla in, Beskriva, Bevara och Tillhandahålla.
 • Vetenskapliga publikationer - här ingår målområdet Främja öppen tillgång och möjliggöra utvärdering av vetenskapliga publikationer.
 • Det allmänna biblioteksväsendet - här ingår målområdet Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Målområde sju – Skapa förutsättningar för verksamheten – sträcker sig över alla verksamhetsområden.

Gå till KB:s instruktion Länk till annan webbplats.

KB:s verksamhetsmål

KB har sju verksamhetsmål:

 1. Samla in
  KB:s samlingsbyggande utgår från tydliga prioriteringar – vår insamling av medier speglar dagens medielandskap
 2. Beskriva
  KB:s samlingar är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt utifrån
  användarnas behov
 3. Bevara
  KB har en hållbar infrastruktur för bevarande i syfte att säkra den långsiktiga tillgängligheten till samlingarna
 4. Tillhandahålla
  KB:s samlingar är tillgängliga både på och utanför KB via ändamålsenliga tjänster
 5. Främja öppen tillgång och möjliggöra utvärdering av vetenskapliga publikationer
  KB bidrar i samverkan till övergången till ett öppet vetenskapssystem
 6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet
  KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan med
  det allmänna biblioteksväsendet
 7. Skapa förutsättningar för verksamheten
  KB:s verksamhet är effektiv, hållbar och säker samt har ett högt förtroende från uppdragsgivare och övriga målgrupper

Löpande verksamhet och förflyttningsområden

I färdplanen delas beskrivningen av verksamheten upp i löpande verksamhet och förflyttningsområden.

 • Löpande verksamhet: Med löpande verksamhet avses KB:s dagliga verksamhet och de ständiga förbättringar som genomförs inom den.
 • Förflyttningsområden: Ett förflyttningsområde är en beskrivning av en strategiskt viktig och prioriterad utveckling av verksamheten som behöver ske under en längre bestämd tidsperiod för att uppnå KB:s övergripande mål

Tidsavgränsade uppdrag som är prioriterade

KB har tre tidsavgränsade uppdrag som är prioriterade 2023. Det är uppdrag som är grundläggande byggstenar för löpande verksamheten och våra förflyttningsområden.

 • Förberedelsearbete nytt bibliotekssystem
 • Digisök (fortsättning gemensam satsning, Digistöd)
 • Digitala basplattan (fortsättning gemensam satsning)

Externfinansierade projekt

I färdplanen presenteras också de 31 externfinansierade projekt som KB deltar i under 2023–2025.

Vi deltar bland annat i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Några av dessa projekt kan du läsa om på sidan Pågående projekt.

Relaterat innehåll

arbetet på kb

Ett bibliotek – många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som ska samverka med andra bibliotek. Det gör vi och mycket mer.

Läs om vad vi gör
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?