Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

9 december 2021
Du som använder KB:s datakällor för analyser, bearbetning och utveckling av nya tjänster: Nu är det ännu enklare att söka och ladda ner fritt tillgängligt material från tjänsten data.kb.se!
30 november 2021
Det svenska Unescorådet har nominerat Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och KB.
17 november 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av ytterligare en tidskrift: samhälls- och kulturtidskriften Moderna Tider som gavs ut under perioden 1990–2002.
28 oktober 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av två tidskrifter: Svensk kemisk tidskrift och den vetenskapliga vänsterorienterade publikationen Häften för kritiska studier.
22 oktober 2021
Mellan 1995 och 2004 stals 62 äldre och mycket värdefulla böcker från KB av den dåvarande handskriftschefen. I dag kan tio av dem återbördas till KB, tack vare en generös donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare innan de införlivades i bibliotekets samlingar.
21 oktober 2021
I dag tillkännagavs årets 25 utvalda böcker i tävlingen Svensk Bokkonst. Utmärkelsen lyfter fram föredömligt producerade böcker från 2020, som ska inspirera till ökad kvalitet i bokproduktionen.
14 oktober 2021
Kb.se är en av få offentliga webbplatser som klarar kraven på tillgänglighet. Det framgår av 2021 års Inkluderingsbarometer, som utförs av företaget Funka.
1 oktober 2021
Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår 800 miljoner kronor för digitalisering av det svenska kulturarvet. Förslaget är att Riksantikvarie­ämbetet ska ta fram formerna för arbetet, i samverkan med KB och Riksarkivet.