fullskärmsbild

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

12 februari 2021
Umeå universitetsbibliotek synliggör delar av sina samlingar i KB:s söktjänst Arken. Därmed blir det enklare att studera kulturpersoner med norrländsk koppling – och många andra källor från Umeå.
9 februari 2021
I dag den 9 februari lanserar KB en ny version av söktjänsten Regina.
2 februari 2021
Du som forskar eller studerar på högre nivå kan få digital tillgång till KB:s material. Tillgången gäller upphovsrättsligt skyddade böcker (förutom kurslitteratur), bilder, film, musik, radio och tv.
22 januari 2021
Göran Lindgren blir ny it-chef för KB. Han kommer närmast från en tjänst som Head of operations vid Ericssonägda Red Bee Media AB.
21 december 2020
KB genomför just nu ett stort förnyelsearbete. I dagarna blev rekryteringen av två nyckelpersoner i den nya organisationen klar. Christer Karlsson, Umeå, blir avdelningschef för Bevarande och digitalisering och Oskar Laurin, Stockholm, tar rollen som enhetschef för Biblioteks­samverkan.
21 december 2020
KB har i dag lämnat sitt remissvar på Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag.
6 november 2020
KB:s samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. Nu förnyar vi vår organisation, för att möta den digitala utvecklingen och stärka vår samverkan med omvärlden. I samband med det söker vi chefer som vill bidra i förändringen.
30 oktober 2020
Kungliga biblioteket tilldelas årets Humtankpris. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma akademiker eller institutioner som bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. ”KB har genom att öppna upp hela sitt digitaliserade dagstidningsarkiv på internet under coronapandemin stakat ut vägen in i framtiden” står det i motiveringen.