Världsminnesprogrammet fyller 30 år

Den 5 december deltar Kungliga biblioteket i Riksarkivets 30-årsjubileum av Unescos världsminnesprogram.

Till vänster: en bild från delar av Dag Hammarkjölds personarkiv: ett foto, ett brev, en läderportfölj och en ask till Nobels fredspris. Till höger: ett svartvitt porträtt av Astrid Lindgren vid sitt skrivbord.

Till vänster, delar av Dag Hammarskjölds samling på KB; och till höger, Astrid Lindgren vid sitt skrivbord. Foto av Astrid Lindgren: Pål-Nils Nilsson ©

Världsminne (Memory of the World) är en utmärkelse som ges till arkiv, museer eller dokument som anses ha ett värde för hela mänskligheten. Kungliga biblioteket (KB) har två världsminnen bland sina samlingar: Astrid Lindgrens och Dag Hammarskjölds personarkiv.

Jubileum hos Riksarkivet

Riksarkivet uppmärksammar 30-årsjubileet med en halvdag med föredrag och samtal om nuvarande och framtida världsminnen. KB bidrar med följande programpunkter:

  • Riksbibliotekarie Karin Grönvall, KB, deltar i paneldebatt om världsminnen.
  • Henrik Berggren, historiker och författare till en bok om Dag Hammarskjöld, berättar om hur han använt KB:s arkiv för sin forskning, och nyttan av det.

Arrangemanget äger rum måndag den 5 december kl. 09.15–12.30.

Mer information

Mer information finns på Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats..

Övriga medarrangörer är Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet, Svenska Unescorådet och Stockholms stadsarkiv.