Ut i naturen och tala med djuren – ny statistik om svensk bokutgivning

Har det oroliga världsläget väckt längtan efter ett annat liv? I de senaste årens bokflöde syns allt fler böcker som skildrar människans relation med djur och natur. Det visar KB:s sammanställning Utgivningspuls 2023, som även redovisar statistik om den totala utgivningen av tryckta böcker, skönlitteratur och översättningar.

Blå illustration av en skog, med en bokhylla i förgrunden.

KB samlar in alla böcker som trycks och sprids i Sverige, vilket ger möjligheten att undersöka den tryckta bokens status. Hur många böcker ges det ut i Sverige på ett år? Vilka är de tydligaste översättningstrenderna? Hur speglas aktuella samhällsfrågor i bokutgivningen?

Under 2022 gavs det ut 17 192 tryckta böcker i Sverige, varav 6 228 var skönlitteratur. I Utgivningspuls 2023 undersöks även utvecklingen för den tryckta bokutgivningen mellan 2012 och 2022.

– Utgivningen av tryckta böcker totalt har gått ner under de senaste tio åren. Det är väntat, särskilt eftersom statistiken även omfattar material från exempelvis myndigheter där många har övergått till digital utgivning. Däremot är utgivningen av tryckta avhandlingar fortfarande stor, trots att de flesta numera även publiceras elektroniskt, säger Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Utgivningspuls 2023.

Utgivningen av skönlitteratur fortsatt hög

Mellan 2012 och 2022 ökade antalet skönlitterära böcker med 22 procent. Det ges ut omkring 3000 romaner per år, och även poesiutgivningen har gått upp under denna period. Under 2022 gavs det ut 564 poesiböcker.

– Siffrorna säger förstås ingenting om intresset för att läsa de romaner och poesiböcker som ges ut. Snarare berättar de om lusten och engagemanget för skrivande, säger Ylva Sommerland.

”Låt djuren tala!”

Början av 2020-talet har präglats av klimatkris, krig, pandemi och ekonomisk kris. Aktuella samhällsfrågor och världshändelser avspeglas även i bokutgivningen. KB har tittat närmare på flödet av böcker från de senaste åren. Ett vanligt tema är människans relation till djur och natur, och att söka välbefinnande och läkande där. Några talande titlar är Låt djuren tala!, Vad säger min hund? och Att prata val.

En närliggande trend, som också märks i utgivningen, är titlar som handlar om självhushållning, matlagning i naturen och vegansk kost.

– De senaste åren verkar ha fått oss att stanna upp och fundera över hur vi ska förhålla oss till ett omtumlande världsläge. Ett tema som syns i bokutgivningen är alltså att få kontakt med den andlighet vi kan finna i relationen med djur och natur. Förhoppningsvis finns även litteratur som söker lösningar på framtidens utmaningar. Men det är inte de böckerna vi har sett i flödet, säger Ylva Sommerland.

Översättningar 2022

Under 2022 var 17 procent av utgivningen översättningar. Engelska är det vanligaste språket, följt av franska, norska, tyska och danska.

– Förra året är även översättningar från ukrainska synliga i statistiken. Det rör sig bara om sammanlagt åtta böcker, men kan ändå ses som ett tecken på hur det rådande kriget sätter avtryck i utgivningen, säger Ylva Sommerland.

Vill du ha mer statistik om svensk bokutgivning?

KB presenterar varje år ett urval av siffror från utgivningen av tryckta böcker. Syftet med denna analys är att ”ta pulsen” på den tryckta bokens status. Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller mer data.

Utgivningspuls ersätter den tidigare rapporten Nationalbibliografin i siffror, där endast antalet katalogiserade böcker i nationalbibliografin under föregående år redovisades. Nu baseras siffrorna i stället på utgivningsår. Därför är årets siffror mycket högre och ska inte jämföras med de tidigare.

Kontaktinformation

Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Utgivningspuls 2023
ylva.sommerland@kb.se
010-709 32 90