Sápmi på film

På Filmarkivet.se publiceras nu över 150 filmer med samiskt innehåll från början av 1900-talet fram till och med 1980-talet!

Journal- och dokumentärfilmer varvas med privatfilmer och tidiga spelfilmer. Filmerna skildrar samers liv, kultur och historia utifrån majoritetssamhällets uppfattningar under den aktuella tiden.

Filmerna är indelade i fem temaavsnitt utifrån vilket samiskt språkområde de utspelas inom, det vill säga; sydsamiskt, umesamiskt, pitesamiskt, lulesamiskt eller nordsamiskt område.

Beskrivningar utifrån ett samiskt perspektiv

Film- och tv-mediet var viktiga förmedlare av svensk historia och kultur under hela 1900-talet. Ändå har det länge saknats en samlad kartläggning och granskning av de filmer och tv-program som skildrar samer och samisk kultur.

Det nyligen avslutade projektet ”Samisk audiovisuell samling” (2019–2022) har försökt råda bot på detta. Ett av resultaten är kollektionen ”Sápmi på film och tv” Länk till annan webbplats. i KB:s söktjänst Svensk mediedatabas (SMDB), vari de ovan nämnda publicerade filmerna på Filmarkivet.se ingår.

I kollektionen finns omkring 8600 TV-program och över 500 filmer förtecknade, de sistnämnda med nyskrivna innehållsbeskrivningar utifrån ett samiskt perspektiv.

Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet, och utöver Kungliga biblioteket har även Ájtte, Sametinget, Svenska Filminstitutet, Stockholms och Umeå universitet samt Mittuniversitetet medverkat.