Studera fackförbundens historia på KB

Nu finns två nya fackliga tidskrifter i söktjänsten Svenska dagstidningar: Handelsarbetaren och Handelsnytt. Välkommen att studera dem på plats hos oss.

Tre tidningsomslag med texten "Handelsnytt". På ett syns ett barn som hoppar, på ett annat en robot i ett varuhus och på det tredje två leende kvinnor.

Digitaliseringen har möjliggjorts av finansiering från Handelsanställdas förbund, som ger ut tidningarna. Söktjänsten Svenska dagstidningar innehåller nu utgåvor av publikationerna från 1908 och fram till 2022. Av upphovsrättsliga skäl behöver du besöka KB i Stockholm för att ta del av materialet på datorerna i vår tidningsläsesal.

Ännu mer fackförbundspress

I KB:s söktjänst finns sedan tidigare även Svenska järnvägsmannaförbundets tidning Signalen från åren 1899–1941. Du kan också utforska Svenska typografförbundets (som växte fram ur landets första fackförening) tidning Svensk Typograftidning, samt föregångaren Nordisk Typograftidning, för perioden 1883–1905.

De tidningsnummer som är äldre än 115 år kan du ta del av hemifrån, medan nyare tidningar behöver läsas på plats hos oss.

Hjälp oss att digitalisera fler tidningar!

KB digitaliserar löpande nyutkomna dagstidningar, men saknar budget för att göra samma sak med äldre tidningar och tidskrifter. Därför är vi helt beroende av extern finansiering för att fylla den luckan.

Kontakta oss gärna för mer information på svedag@kb.se.