Sápmi på film och TV – ny forskningsantologi

Hur har samer och samisk kultur skildrats på vita duken och i tv-rutan under 1900-talet? Den här antologin försöker besvara frågan genom att ta avstamp i KB:s nya samlingskollektion ”Sápmi på film och TV”, som rymmer cirka 500 filmer och 8500 tv-program.

Bild från bokens omslag. Foto: © Sophia Olsson (Sameblod, 2017).

Med hjälp av bland annat filmvetare, historiker, etnologer och statsvetare diskuteras innehållet i filmerna och tv-programmen, men också vad som bör uppmärksammas när nya kollektioner och samlingar skapas som berör urfolket samerna.

Tack vare nyskriven metadata som beskriver det samiska innehållet i filmerna, synliggörs nya fakta och sammanhang som kan såväl komplettera som ifrågasätta tidigare historieskrivning.

Ragnhild Nilsson, Mats Rohdin och Ulf Mörkenstam har varit redaktörer för antologin med titeln Sápmi på film och TV. Boken är nummer 32 i en skriftserie som ges ut av Várdduo, Centrum för samisk forskning Länk till annan webbplats..