Diagram över ut­gif­ter för veten­­skap­lig publi­ce­ring 2023

Här hittar du information om de utgiftsposter som utgör den totala kostnaden för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten. Du kan se utgifterna i diagram uppdelat per lärosäte.

Du kan ladda ner underliggande data under varje enskilt diagram.

Utgiftsposter

  • Prenumerationer, Bibsam
  • Prenumerationer, lokalt
  • Transformativa avtal, Bibsamkonsortiet
  • Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam
  • Öppet tillgänglig publicering, lokalt
  • Fysiskt förvärv
  • Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering
  • Öppna infrastrukturer

Totala utgifter för vetenskaplig publicering per lärosäte

Totala utgifter för vetenskaplig publicering per lärosäte och utgift

Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering, årsverken per lärosäte

Det finns i dagsläget inga uppgifter över totala utgifter kopplade till administrativt arbete med vetenskaplig publicering. Nedan redovisas det uppskattade antalet årsverken som arbetat med e-resurser och hantering av publiceringsavgifter vid lärosäten. Dessa arbetsuppgifter bedöms vara centrala för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?