fullskärmsbild

Diagram över ut­gif­ter för veten­­skap­lig publi­ce­ring 2021

Här hittar du information om de utgiftsposter som utgör den totala kostnaden för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten. Du kan se utgifterna i diagram, uppdelat per lärosäte eller förlag.

Hela dataunderlaget finns tillgängligt som öppna data Länk till annan webbplats.. Du kan också ladda ner underliggande data under varje enskilt diagram.

Utgiftsposter

  • Prenumerationer, Bibsam
  • Prenumerationer, lokalt
  • Transformativa avtal, Bibsamkonsortiet
  • Avtal för endast helt öppet tillgänglig publicering, Bibsam
  • Öppet tillgänglig publicering, lokalt
  • Fysiskt förvärv
  • Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering

Totala utgifter för vetenskaplig publicering per lärosäte 2021

Totala utgifter för vetenskaplig publicering per lärosäte och utgift 2021

Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering, årsverken per lärosäte 2021

Det finns i dagsläget inga uppgifter över totala utgifter kopplade till administrativt arbete med vetenskaplig publicering. Nedan redovisas det uppskattade antalet årsverken som arbetat med e-resurser och hantering av publiceringsavgifter vid lärosäten. Dessa arbetsuppgifter bedöms vara centrala för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?