Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2016-02-08

Fyra av tio folkbibliotek öppna mindre än 20 timmar i veckan

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Användare utanför storstadslänen kan därför ha svårt att ta sig till ett bibliotek, särskilt i kombination m...

2016-01-21

Biblis 72 ute nu!

Vinternumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit. Tidskriften utges av Kungl. bibliotekets vänförening.

2016-01-12

Lars Ilshammar ny biträdande riksbibliotekarie

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har idag utsett Lars Ilshammar till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 februari. Han efterträder Göran Konstenius som valt at...

2016-01-11

Facebookdiskussion om strategier för bibliotek

Hur ska en nationell strategi för Sveriges bibliotek se ut? Under ett antal veckor under våren ska Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi diskutera olika ämnen med bäri...

Sveriges nationalbibliotek