Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-07-12

Biblis nummer 78 ute nu

Sommarnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit, ett fullmatat temanummer om boksamlande och boksamlare. Tidskriften utges av Kungliga bibliotekets vänföre...

Kortkataloger
2017-07-06

KB digitaliserar kortkataloger

Kungliga biblioteket (KB) har digitaliserat ytterligare fem av sina gamla kortkataloger. Det innebär att mer av bibliotekets äldre material nu går att söka fram online.

2017-07-04

Ny rapport: Bristande tillgång till forskningsresultat på svenska myndigheter

Närmare hälften (41 procent) av tillfrågade myndigheter anser att de har en bristfällig eller mycket bristfällig tillgång till forskningspublikationer och liknande de behöver...

KB i Almedalen
2017-07-03

KB live från Almedalen

Tidigare i dag sändes seminariet 'Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken' live från Almedalen.

Kurser och konferenser Bevaka kommande utställningar och evenemang med RSS

Sveriges nationalbibliotek