Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

Skola + bibliotek = skolbibliotek
2014-04-14

Skolbiblioteksmaterial

Den första produkten i projektet är färdig och finns att ladda ned på KB:s hemsida. Skola + bibliotek = skolbibliotek.  Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skol...

2014-04-09

Biblis vårnummer ute nu!

I Biblis nr 65 handlar huvudartikeln om hur KB påverkades av inskränkningarna i pressfriheten under andra världskriget och hur man hanterade dem.

2014-04-04

KB ute i världen

Emellanåt lånar vi ut vårt material och just nu är vår äldsta handskrift i Tyskland.

2014-04-03

Nationella utvecklingslinjer inom bibliotekssfären

Under 2014 påbörjas arbetet med nationella utvecklingslinjer inom bibliotekssfären. Detta arbete ersätter det tidigare arbetet med utlysning av projektmedel.

Sveriges nationalbibliotek