Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-09-21

Träffa KB på Bok & Biblioteksmässan

Välkommen att prata aktuella biblioteksfrågor med oss under Bok & Biblioteksmässan. I vår monter träffar du riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, nationell samordnare Erik Fi...

2017-09-20

Stark biblioteksbudget från regeringen

– Det är mycket glädjande att regeringen så tydligt lyfter medborgarnas behov av bra informationsförsörjning och att det därför finns tydliga satsningar på stärkt biblioteksv...

2017-09-14

​Viktigt besked från regeringen om bibliotekens roll för ett digitalt kompetenslyft

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade i går att regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslår att Kungliga biblioteket (KB) tillförs 25 miljoner krono...

2017-09-13

Femte statsmakten – Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport presenterad

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som Kungliga bibliotekets (KB) sekretariat för en natio...

Sveriges nationalbibliotek