Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-02-24

Kungliga bibliotekets årsredovisning 2016 klar

Nu är Kungliga bibliotekets årsredovisning för 2016 är färdig.

2017-02-22

KB satsar på det digitala kulturarvet

Kungliga biblioteket (KB) bevarar Sveriges kulturarv för kommande generationer – ett arv som i allt större grad är digitalt. KB arbetar med avancerad it-drift, systemförvaltn...

2017-02-17

”Utan Arbetet inget folkhem!” – KB tillgängliggör arbetarrörelsens viktigaste tidning

Dagstidningen Arbetet spelade en viktig roll i den svenska arbetarrörelsens framväxt. Snart går det att läsa de första 15 årgångarna i KB:s digitala tidningstjänst tidningar....

2017-02-08

Christina Persson ny utredare för nationell biblioteksstrategi

Christina Persson anställs som utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi. Hon har en gedigen biblioteksbakgrund och har de senaste 14 åren varit biblioteksch...

Sveriges nationalbibliotek