Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

KB-seminarier i Almedalen på Youtube
2015-07-09

KB:s seminarier i Almedalen på Youtube

Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas?

Biblis 70
2015-07-08

Sommarnumret av Biblis har kommit!

Biblis nummer 70 innehåller artiklar på en rad varierande teman.

Detalj ur A 12, Jungfru Marie örtagård
2015-06-26

Sveriges medeltida handskrifter lyfts fram i ljuset

Kungl. biblioteket inleder ett samarbete med Uppsala universitetsbibliotek och Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet.

Avsiktsförklaringen är signerad. Foto Annika Hjerpe
2015-06-24

Unika samlingar når fler genom samarbete

I går, den 23 juni, undertecknade domkyrkoförsamlingen i Strängnäs och Kungl. biblioteket en unik avsiktsförklaring. Den innebär att församlingen efter 500 år tar första steg...

Sveriges nationalbibliotek