Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

Digidelnätverket - Digital kunskap åt alla!
2014-07-08

Fokus på e-tjänsters tillgänglighet

I höst arrangerar Digidel en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus.

Ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar
2014-06-27

Ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar

KB lanserar betaversion av ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar.

Perus ambassadör besökte KB
2014-06-13

Perus ambassadör besökte KB

Perus ambassadör José Beraun Aranibar besökte KB den 13 juni.

Codes Aureus
2014-06-10

Seminarium om Codex Aureus

KB har beviljats medel från Riksantikvarieämbetet för ett tvärvetenskapligt seminarium kring identifiering av färgämnen i äldre handskrifter.

Sveriges nationalbibliotek