Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

Bibliotekslyftet kommenteras
2014-10-20

Bibliotekslyftet kommenteras

Nästa vecka lägger den nya regeringen sin första budget. Där finns bland annat ett ”bibliotekslyft” med. Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg kommenterar det aviserade biblio...

De arte phisicali et de cirurgia
2014-10-17

KB-handskrift avbildad på brittisk utställning

Universitetsbiblioteket i Cambridge har anordnat en utställning för att fira 500-årsminnet av läkaren Andreas Vesalius födelse 1514.

2014-10-17

Mötesplats IFFIS

På tisdag bjuder Kungl. biblioteket och Vetenskapsrådet in till konferens på Sheraton hotell i Stockholm. Konferensdagen har fått rubriken Infrastruktur för forskningsinforma...

Open Access
2014-10-14

Vetenskapsrådet och nationella riktlinjer för open access

Vetenskapsrådets (VR) har lämnat förslag på nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga resultat och forskningsdata.

Sveriges nationalbibliotek