Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-10-31

Dag Hammarskjölds samling blir världsminne

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket (KB) har upptagits i Unescos förteckning över viktiga dokument och samlingar som ett världsminne. Det är KB som förvaltar ar...

2017-10-26

Lars Ilshammar leder arkivutredningen

Regeringen har vid sitt sammanträde 26 oktober beslutat om kommittédirektiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Arbetet kommer att ledas av Lars Ilshammar som till var...

2017-10-24

Biblis nummer 79 ute nu!

Höstnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit! Tidskriften ges ut av Kungliga bibliotekets vänförening Biblis.

2017-10-17

Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar

Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot ökad öp...

Sveriges nationalbibliotek