Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

Framplockade böcker med grafiska
2014-11-27

E-böcker till kampanjpris

Nu kan du få e-böcker till kampanjpris från Kungl. biblioteket!

2014-11-26

Svenska folk-wisor

Kungl. bibliotekets musikbibliotekarie Christina Koch har deltagit i ett seminarium i Uppsala med anledning av att det är 200 år sedan Svenska folk-wisor från forntiden gavs ...

Augustpriset 2014
2014-11-25

Augustpriset 2014

KB gratulerar Kristina Sandberg, Lars Lerin och Jakob Wegelius som alla är vinnare av årets Augustpris.

Bibliotekschefskonferens, Driva utveckling och kvalitetsdialog
2014-11-19

Bibliotekschefskonferensen 2014

Årets bibliotekschefskonferens ägde rum på Kungl. biblioteket i Stockholm. Samtidigt pågick andra möten.

Sveriges nationalbibliotek