Kungliga bibliotekets logotyp

Nyheter Bevaka nyheter med RSS

2017-10-17

Öppet tillgängliga forskningsresultat är ett gemensamt ansvar

Öppen tillgång stärker både det vetenskapliga systemet och samhället i stort. Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag av regeringen att samordna arbetet mot ökad öp...

2017-10-05

Grattis Kazuo Ishiguro!

Årets Nobelpris i litteratur går till den engelske författaren Kazuo Ishiguro. Stort grattis!

2017-10-05

E-medborgarveckan 9–15 oktober: Digital delaktighet och källkritik

Digital delaktighet är en viktig demokratisk rättighet. Därför arrangerar nu Digidelnätverket, där KB är en del, E-medborgarveckan för fjärde gången. Målet är att få fler bek...

2017-09-26

Pliktlagstiftningen har stora brister och behöver revideras

Dagens pliktexemplarlagstiftning har stora brister och måste revideras. Det visar den studie av nuvarande lagstiftning som Kungliga biblioteket (KB) idag överlämnar till rege...

Sveriges nationalbibliotek