Förtyd­li­gan­de från Bibsams styrgrupp om avta­let med MDPI

Bibsamkonsortiet har sedan januari 2022 ett publiceringsavtal med förlaget MDPI. Avtalet tecknades i linje med konsortiets handlingsplan för att främja publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Avtalet med MDPI är ett ettårigt pilotavtal och innebär att de organisationer som valt att delta i avtalet får 10 procent rabatt på publiceringsavgiften i förlagets tidskrifter. Ingen förskottsbetalning sker utan varje deltagande organisation betalar enbart för de artiklar som forskare väljer att publicera i dessa tidskrifter.

Avtalstecknandet har föregåtts av en aktiv diskussion i Bibsamkonsortiets styrgrupp Länk till annan webbplats. i och med att MDPI får ta emot kritik gällande brister i den redaktionella processen och sakkunniggranskningen. Svenska forskare väljer att i stor utsträckning publicera i MDPI och därför har konsortiets styrgrupp valt att erbjuda ett avtal för detta. Styrgruppen följer utvecklingen och kommer att utvärdera avtalet inför beslut om eventuell förlängning.

Ökad publicering hos MDPI bland svenska forskare

Mellan åren 2017 och 2021 har publiceringen bland svenska forskare ökat hos MDPI från 436 till 2853 artiklar. Detta gör MDPI till det fjärde största förlaget avseende publiceringsvolym efter Elsevier, Springer Nature och Wiley. För närvarande publicerar förlaget 386 tidskrifter inom ett stort antal ämnesområden. Samtliga artiklar publiceras med licensen CC-BY, vilket innebär att de kan fritt läsas, laddas ned och spridas i enlighet med principer för öppen tillgång.

Utöver Bibsamkonsortiet har MDPI liknande avtal med andra konsortier och finansiärer:

  • Jisc i Storbritannien
  • KEMÖ (konsortiet för akademiska bibliotek) och FWF (forskningsrådet) i Österrike
  • Max Planck Society i Tyskland
  • Bill & Melinda Gates Foundation i USA

Bibsamkonsortiets handlingsplan 2022–2024

Forskningsintensiva organisationer med hög publicering ser stora prisökningar. Antalet vetenskapliga artiklar ökar från år till år, både globalt och i Sverige. Den globala övergången till ett nytt publiceringssystem går relativt långsamt. Det resulterar i att svenska organisationer under flera år kommer att behöva finansiera både publicering av öppet tillgängliga artiklar och fortsatt åtkomst till innehåll bakom betalväggar. Mot denna bakgrund har Bibsamkonsortiets styrgrupp antagit en handlingsplan i fyra punkter:

  1. Fortsätta teckna och följa upp läs- och publiceringsavtal för både hybrid- och öppet tillgängliga tidskrifter med en CC-BY-licens.
  2. Teckna fler publiceringsavtal för helt öppet tillgängliga tidskrifter.
  3. Utforska och stödja alternativa affärsmodeller och publiceringsvägar med lärda sällskap/små förlag.
  4. Se över upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång och stödja nya vägar till öppen publicering, exempelvis omedelbar parallellpublicering.
Kontakt

Har du frågor om avtalet eller vill kontakta Bibsamkonsortiets styrgrupp kan du använda e-postadressen ovan.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?