fullskärmsbild

Ändrings­med­de­lan­den Marc21-listan

Marc21-listan är till för katalogisatörer vid Librisbibliotek. Den används för att skicka meddelanden till samtliga Librisbibliotek om ändringar i bibliografiska poster och i auktoritetsposter.

Meddela ändringar på MARC21-listan

Det finns inte möjlighet att meddela varje bibliotek alla de globala ändringar som görs. Istället gör vi såhär:

  • Nya auktoritetsposter för namn och titlar meddelas inte.
  • Smärre ändringar meddelas inte, exempelvis tillägg av födelse-och/eller dödsår.
  • Städning som innebär att olika namnformer knyts till rätt auktoritetspost meddelas inte.
  • Person- och institutionsnamn som har ändrats väsentligt meddelas på listan. Med en väsentlig namnändring menas att en namnändring skulle innebära omflyttning av böckerna på hyllan eller får genomgripande konsekvenser för sökbarheten.

Ändringsmeddelanden skickas till listan på följande sätt:

Skicka en e-post till Marc21-listan. Adressen är marc21kat-l@listserv.kb.se. I raden subject/ämne/rubrik skriv: NAMNÄNDRING: [Det aktuella namnet]. Skriv en kortfattad redogörelse för de åtgärder som gjorts.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?