fullskärmsbild

Ändringsmeddelanden cxz

Sändlistan cxz är till för att katalogisatörer vid Librisbibliotek ska kunna meddela varandra om ändringar i bibliografiska poster.

Det är obligatoriskt för varje Librisbibliotek att bevaka ändringsmeddelanden. Åtminstone en person, eller en funktionsadress, vid varje registrerat Librisbibliotek ska ansluta sig till denna lista för att bevaka de förändringar som görs.

Till listan finns ett webbformulär som automatiskt infogar både den ändrade bibliografiska posten och bibliotek (sigler) med bestånd på titeln i meddelandet.

Gå till webbformulär för cxz.länk till annan webbplats

Bevaka ändringar i dina egna katalogposter

Varje bibliotek (sigel) kan välja att bara ta emot meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

 1. Gå till sidan för ändringsmeddelandenlänk till annan webbplats för att ange e-postadress och den sigel/de sigler som du önskar bevaka.
 2. Välj "Lägga in en e-postadress".
 3. Skriv den e-postadress dit meddelanden ska skickas och ange sigel som ska bevakas. Spara.

Observera att du bara kan skriva in en sigel i taget. Om du vill bevaka meddelanden till flera sigler upprepas proceduren ovan.

Allmänna meddelanden

Tänk på att allmänna meddelanden (om till exempel ändring av auktoriserad namnform och diskussioner av allmän karaktär) måste skickas via MARC21-listan - annars kommer de inte att nå alla berörda bibliotek.

Dessa ändringar ska resultera i ett meddelande till cxz-listan:

Instans av Verk:

 • Medverkan och funktion (motsvarande MARC21 100, 700, 110, 710, 111, 711). Om du endast ersätter en lokal entitet med länkning till exakt motsvarande auktoriserad namnform krävs inget utskick
 • Verkets titel: I egenskapen Uttryck av/Verk/Har titel (motsvarande MARC21 130) eller i egenskapen Verk/Har titel (motsvarande MARC21 240)
 • Ämne (Person, Släkt, Organisation, Jurisdiktion, Möte som ämne). (Motsvarande MARC21 600, 610, 611)

Instans:

 • Huvudtitel (i egenskapen Har titel/Titel/ Huvudtitel) (motsvarande MARC21 245a)
 • Nyckeltitel (motsvarande MARC21 222)
 • Klassifikation: DDK-klassifikation (motsvarande MARC21 082)
 • Klassifikation: SAB-klassifikation (motsvarande MARC21 084) med undantag för utbyggnad av befintlig SAB-kod
 • Utgivning/Datum och År (motsvarande MARC21 260c, 264c med andraindikator 1, 008)
 • Huvudsakligt tillgängliggörande/Primär produktion/År (motsvarande MARC21 008)
 • Produktion/Datum (motsvarande MARC21 264c med andraindikator 0)
 • Avslutning av seriell resurs

Om du upptäcker en dubblettpost i Libris, skicka ändringsmeddelande om dubblettposten. Ändringsmeddelandet når då de bibliotek som har bestånd på posten.

Vid ändringar i svenska poster önskar Nationalbibliografin (NB) även information om:

 • utbyggnad av befintlig DDK-klassifikation (motsvarande MARC21 082)
 • ändringar i relationer under Verk (länkfälten) (motsvarande MARC21 780, 785) för seriella resurser
 • i poster skapade före 2011 önskas även information om utbyggnad av befintlig och tillägg av ny SAB-klassifikation (motsvarande MARC21 084)

Meddelandet når NB även då ämnesraden innehåller sigel S.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?