Ändringsmeddelanden cxz

Sändlistan cxz är till för att katalogisatörer vid Librisbibliotek ska kunna meddela varandra om ändringar i bibliografiska poster.

Det är obligatoriskt för varje Librisbibliotek att bevaka ändringsmeddelanden. Åtminstone en person, eller en funktionsadress, vid varje registrerat Librisbibliotek ska ansluta sig till denna lista för att bevaka de förändringar som görs.

Till listan finns ett webbformulär som automatiskt infogar både den ändrade bibliografiska posten och bibliotek (sigler) med bestånd på titeln i meddelandet.

Gå till webbformulär för cxz. Länk till annan webbplats.

Bevaka ändringar i dina egna katalogposter

Varje bibliotek (sigel) kan välja att bara ta emot meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

 1. Gå till sidan för ändringsmeddelanden Länk till annan webbplats. för att ange e-postadress och den sigel/de sigler som du önskar bevaka.
 2. Välj "Lägga in en e-postadress".
 3. Skriv den e-postadress dit meddelanden ska skickas och ange sigel som ska bevakas. Spara.

Observera att du bara kan skriva in en sigel i taget. Om du vill bevaka meddelanden till flera sigler upprepas proceduren ovan.

Allmänna meddelanden

Tänk på att allmänna meddelanden (om till exempel ändring av auktoriserad namnform och diskussioner av allmän karaktär) måste skickas via MARC21-listan - annars kommer de inte att nå alla berörda bibliotek.

Dessa ändringar ska resultera i ett meddelande till cxz-listan:

Instans av Verk:

 • Medverkan och funktion
  (motsvarande MARC21 100, 700, 110, 710, 111, 711). Om du endast ersätter en lokal entitet med länkning till exakt motsvarande auktoriserad namnform krävs inget utskick
 • Verkets titel: I egenskapen Uttryck av/Verk/Har titel
  (motsvarande MARC21 130) eller i egenskapen Verk/Har titel
  (motsvarande MARC21 240)
 • Ämne (Person, Släkt, Organisation, Jurisdiktion, Möte som ämne).
  (Motsvarande MARC21 600, 610, 611)
 • Klassifikation: DDK-klassifikation
  (motsvarande MARC21 082)
 • Klassifikation : SAB-klassifikation utan medietillägg
  (motsvarande MARC21 084)


Instans:

 • Huvudtitel (i egenskapen Har titel/Titel/ Huvudtitel)
  (motsvarande MARC21 245a)
 • Nyckeltitel
  (motsvarande MARC21 222)
 • Klassifikation: SAB-klassifikation med medietillägg
  (motsvarande MARC21 084)
 • Utgivning/Datum och År (motsvarande MARC21 260c, 264c med andraindikator 1, 008)
 • Huvudsakligt tillgängliggörande/Primär produktion/År
  (motsvarande MARC21 008)
 • Produktion/Datum
  (motsvarande MARC21 264c med andraindikator 0)
 • Ändringar i relationer (länkfälten) för svenska seriella resurser
  (motsvarande MARC21 780, 785)
 • Avslutning av seriell resurs


Dubblettposter:

 • Vid borttagna dubblettposter där bestånd flyttats ska ändringsmeddelande skickas via CXZ till berörda bibliotek. Flytt av andra biblioteks bestånd har Katalogsupport behörighet att göra. Du kan därför skicka en begäran till katalogsupport


Tänk på detta:

CXZ-meddelanden bör skickas samma dag som ändringar görs. Ifall detta inte är möjligt är det viktigt att tydligt beskriva ändringen. Även meddelanden som skickas samma dag bör ha information om vilken ändring som gjorts och varför.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?