Postbearbetning

Libris lagrar all data i JSON-LD-format. API:er finns för att läsa, skapa, uppdatera och ta bort dessa poster.

 • För att söka fram och hämta en post anger man postens URI – vilket är webbadressen till Libris med postens LibrisID. I Libris kommer detta ID att vara alfanumerisk istället för som tidigare det numeriska värdet i MARC-postens fält 001.

  Man måste också ange en speciell html-tagg för att få rätt format på posten. Om man inte anger detta så används standardinställningen text/html och då får man en HTML-kodad post.

 • Man skapar en ny post genom att skicka själva posten man vill skapa i en URI till Libris. Denna funktion kräver auktorisering samt ett antal parametrar som måste anges i URI:en. Förutom dessa så måste man också ange den ”token” (som är en unik identifikator), som man fick i samband med inloggningen samt vilken sigel som man vill använda.

  Ett lyckat anrop får ett svar som innehåller den nyskapade posten URI.

 • För att ta bort en post så skickar man ett DELETE-anrop till postens URI med den ”token” (som är en unik identifikator), som man fick i samband med inloggningen samt vilken sigel som man vill använda.

  Man kan bara ta bort poster som inte är länkade till någon annan post. Om man exempelvis försöker att ta bort en bibliografisk post som har bestånd så får man svaret ”403 Forbidden”. Ett lyckat anrop ger svaret ”204 No Content”. Om man försöker att skicka ett DELETE-anrop till en redan borttagen post så får man svaret ”410 Gone”.

 • Innan man kan uppdatera en post måste man först hämta posten. När man gör det får man ett svar som innehåller en html-tagg kallad ”ETag”. Denna tagg innehåller ett värde som måste anges vid uppdatering av posten. Man uppdaterar en existerande post genom att skicka ett anrop till postens URI. Detta anrop måste bland annat innehålla värdet från taggen Etag som man fick när posten hämtades.

  Om svaret på anropet blir ”409 Conflict” så innebär det att posten ändrats av någon annan under tiden. Då måste posten hämtas på nytt innan den kan uppdateras. Man kan inte ändra ID på en post. I så fall måste man ta bort posten och skapa en ny post istället.

  Ett lyckat anrop på uppdatering av en post får svaret ”204 No Content”.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?