Fjärrlån i Libris

Här hittar du information om Libris fjärrlån. Du kan ta del av de rekommendationer och regler som finns, samt det som rör ekonomisk kompensation.

Om Libris fjärrlån

Mer än 600 svenska bibliotek lånar ut material via Libris fjärrlånerutin. Det är i första hand forskningsbibliotek men även regional biblioteksverksamhet, lånecentraler med flera. Cirka 50 bibliotek i Danmark, Finland och Norge redovisar sitt tidskriftsbestånd i Libris.

Vad är ett fjärrlån?

Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek med olika huvudmän. Det innebär ett samarbete mellan bibliotek, ett samarbete där biblioteken ställer sina samlingar till förfogande för låntagare vid andra bibliotek.

Varför fjärrlån?

Med fjärrlån stöder biblioteken alla medborgares fria tillgång till information. Enligt gällande bibliotekslag ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka: Det innebär bland annat möjligheter till ett gemensamt utnyttjande av samlingar och medieresurser.

Vilka beställer böcker och artiklar via fjärrlån?

Idag beställer cirka 1200 svenska bibliotek böcker och artiklar online via Libris. Det är såväl forsknings-, special- och folkbibliotek som bibliotek vid myndigheter, företag, sjukhus, skolor och museer. Dessutom använder runt 400 bibliotek i Danmark, Finland, Norge och Island Libris fjärrlån.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?