Kompensation för fjärrlån

Det finns regler som avgör vilka bibliotek som är berättigade ersättning för expeditionskostnader i samband med fjärrlån. KB får statligt stöd för att subventionera kostnaderna.

Regler för fjärrlånekompensation

Offentligt finansierade bibliotek för forskning och högre utbildning är berättigade till ersättning för expeditionskostnader i samband med fjärrlån, så kallad fjärrlånekompensation. Biblioteket ska även registrera sitt bestånd i Libris och följa rekommendationerna för fjärrlån.

Antalet fjärrutlån ska under det år som beräkning av kompensationen grundar sig på, vara minst 100 fler än antalet fjärrinlån.

För bibliotek som har kommun eller landsting som huvudman utgörs det statliga stödet av lånecentraler.

Krav på huvudmannen eller moderorganisationen

Det finns specifika krav dels på huvudmannen eller moderorganisationen som det specifika biblioteket tillhör, dels på biblioteket. När det gäller huvudmannen ska biblioteket vara en del av ett högskolebibliotek eller en offentligt finansierad biblioteksverksamhet vars samlingar stödjer forskning eller högre utbildning. Moderorganisationen ska även vara finansierade med offentliga medel om minst 10 procent.

Krav på biblioteket

För bibliotekets del finns det bland annat krav på att biblioteket ska vara anslutet till Libris. Fjärrlånebeställningarna ska hanteras genom Libris fjärrlån, som i sin tur är underlaget för beräkning av kompensationens storlek. Biblioteket ska även följa rekommendationerna för Libris fjärrlån. Dessutom ska det finnas personal med bibliotekariekompetens eller motsvarande.

Läs mer om regler för fjärrlånekompensation

Ta del av resultaten för 2023 års fjärrlånekompensation

Relaterad information

Rekommendationer

Det finns nationella rekommendationer för fjärrlån som är gemensamma för hela landet.

Rekommendationer för fjärrlån
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?