Anslutning till Libris fjärrlån

För att vara en del av Libris fjärrlån behöver biblioteket vara anslutet. Ni kan ansluta ert bibliotek via formuläret på den här sidan.

De uppgifter som ni anger i formuläret kommer att läggas in i Biblioteksdatabasen. Länk till annan webbplats. Databasen används som ett kundsystem av Libris och innehåller bland annat kontaktuppgifter till alla bibliotek.

Biblioteket ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta och aktuella.

Inloggning

Ni använder samma inloggningsuppgifter för både Libris fjärrlån och Biblioteksdatabasen. Så snart vi har registrerat era uppgifter skickas inloggningsuppgifter ut via e-post.

Behöver ni fler användaridentiteter kan ni beställa det från Libris kundservice.
Ange då vilken sigel ni har.

Kontakt
Libris kundservice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter inom Libris

Anslutning till Libris fjärrlån

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?