Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som Kungliga biblioteket har tagit ställning till.

Regeringen skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Det betyder att berörda myndigheter och andra organisationer har möjlighet att komma med synpunkter. Dessa remissvar kan i sin tur komma att påverka hur förslagen slutligen utformas.