Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Bevarande

På KB finns Sveriges nationalexemplar av text, ljud och bilder. Det finns också specialsamlingar och arkiv från alla tider. En av våra mest centrala uppgifter är att bevara detta kulturarv för framtiden.

Men samlingarna ska förstås också vara tillgängliga i vår tid, för samtida utforskare. Det betyder att mycket utsätts för ständigt slitage och att livslängden påverkas. Gemensamt för samlingarna är dessutom att de är unika i sitt slag. Hur hanterar vi det?

Förebyggande bevarandeåtgärder

KB:s experter arbetar långsiktigt med åtgärder som ska minska risken för informationsförlust på olika sätt. Vi gör alltid en bedömning av hur vi ska förvara materialet och skydda det under hantering på bästa sätt. Hur känsligt är det? Hur många kommer att vilja ta del av det? Tryck som inte förväntas lånas ut så ofta förvaras i en kapsel eller arkivbox medan en efterfrågad bok kan behöva bindas in. Material som är extra känsligt för hantering eller som har en kort förväntad livslängd, digitaliseras och blir på så sätt tillgängligt för fler och under längre tid.

Specialiserade bevarandeinsatser

Vi prioriterar och genomför specialiserade bevarandeinsatser i KB:s samlingar. Bevarandeåtgärderna utgår alltid från behovsanalyser och anpassas utifrån situationen för det specifika objektet. Förutsättningarna växlar i takt med att materialen åldras och med efterfrågan.

Klimat och skadedjurskontroll
Samlingarna förvaras i magasin där klimatet är anpassat för att bevara materialet. Inte för varmt eller kallt, för fuktigt eller torrt. Givetvis kontrollerar vi även så att det inte smyger sig in skadedjur i våra lokaler.

KB:s magasin med VHS-kasetter på Karlavägen i Stockholm. Foto: Per & Per Fotograf AB.

Spärrat material
Ibland är vi tvungna att spärra ett material för framtagning. Det betyder att det är i ett för ömtåligt skick för att kunna lånas ut. Den sista läsningen sparar vi istället till en digitalisering som många kan ta del av.

Finns det plats för allt?

KB:s samlingar är stora och ständigt växande. En viktig uppgift är att planera så att allt får plats och kan långtidslagras på bästa sätt. Samlingarna förvaras på flera olika platser beroende på materialtyp och historia. Humlegårdens underjordiska magasin är anpassade för papper och andra organiska material.

Vår prognos är att rummen kommer att räcka fram till 2050 om nuvarande insamlingstakt håller i sig. Hur stora de digitala samlingarna kommer att vara då är mycket svårare att veta. Men att behovet av teknik och utrymme för digitalt bevarande ökar i snabb takt är säkert.

Bevarande
Röd stor tunna med texten "Akutlåda för samlingarna" Foto: Per & Per Fotograf AB

Var rädd om samlingarna

På KB får du bara använda blyertspenna och post-its får inte komma i närheten av våra samlingar. Är du nyfiken på varför vi har särskilda regler vid hantering av material?

Så här tar du hand om materialet